Επικοινωνήστε μαζί μας

(+30) 210 990 2900

Στείλτε μας ένα email!

Στοιχεία επικοινωνίας:

Μήνυμα:

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επιχειρήσεις

Στοιχεία επικοινωνίας

Επιχείρηση

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επαγγελματίες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας:

Επάγγελμα

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ιδιώτες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε καπνιστής;

Ναι Όχι

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ομαδική ασφάλιση

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε επιχείρηση;

Ναι Όχι

Είστε μέλη συλλόγου, ομοσπονδίας, σωματείου;

Ναι Όχι
Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Η γνώμη σας για εμάς είναι πολύ σημαντική

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.
· ·blog

Έλεγχοι φερεγγυότητας 2016 των Ασφαλιστικών εταιρειών – Τι είναι και τι έδειξαν

Solvency II

Για πρώτη φορά στην ιστορία της ιδιωτικής ασφάλισης , οι ασφαλιστικές εταιρείες ανήρτησαν χθες στις ιστοσελίδες τους (sites) τους ελέγχους φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασής όπως προέβλεπαν τα Solvency II.  Πρόκειται ουσιαστικά για την έγγραφη απεικόνιση των απαιτήσεων των Solvency II που αφορούν τόσο τους δείκτες της κεφαλαιακής επάρκειας των επιχειρήσεων όσο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Για πρώτη φορά , οι ασφαλιστικές εταιρείες καλούνται να υπολογίσουν και να αναφέρουν γραπτώς  όχι μόνο τα αποθέματά τους αλλά και τους κινδύνους που ελλοχεύουν  την επιχείρηση, το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται.  Επίσης για πρώτη φορά ιστορικά εκτός από τα ποσοτικά δεδομένα καλούνται οι εταιρείες να παρουσιάσουν την αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού στις θέσεις εξουσίας και ελέγχου, τις δικλείδες ασφαλείας τους έναντι πιθανών εξωτερικών κινδύνων καθώς και τα πενταετή business plans που έχουν καταστρώσει.  Για να δημιουργηθούν αυτοί οι έλεγχοι χρειάστηκαν πάρα πολλές εργατοώρες για κάθε επιχείρηση που σε άλλες περιπτώσεις αφορούσαν υπερωριακές εργασίες  ανθρώπων από τις οικονομικές υπηρεσίες, σε άλλες δημιουργία νέων τμημάτων και σε άλλες (στις περισσότερες) ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing). Γενικότερα, τα πρώτα συμπεράσματα είναι μεν θετικά ως προς τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, καθώς  οι περισσότερες που έχουν εκδώσει μέχρι σήμερα τους ελέγχους φερεγγυότητας έχουν υψηλά περιθώρια (ποσοστιαία) περιθώρια φερεγγυότητας  ενώ και το οργανωτικό σκέλος με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις αξιολογήσεις κινδύνων είναι σαφώς υπερτονισμένα. Γενικότερα, οι έλεγχοι φερεγγυότητας κατέδειξαν σε μεγάλο βαθμό ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (ελληνικές ή ξένες)  βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων, τόσο από πλευράς κεφαλαιακής επάρκειας όσο και από πλευράς οργανωτικού και ανθρώπινου δυναμικού.

Η φιλοσοφία των ελέγχων φερεγγυότητας

Οι έλεγχοι φερεγγυτότητας  έχουν θέσει ως στόχο να προετοιμάζουν τις εταιρείες και να ενημερώνουν τους  πελάτες και καταναλωτές σχετικά με την ετοιμότητα και την ποιότητα των ασφαλιστικών εταιρειών απέναντι στις διαχειρίσεις κρίσεων.  Οι έλεγχοι φερεγγυότητας έχουν λογιστικά χαρακτηριστικά αλλά διαφέρουν παρασάγγας από τις λογιστικές καταστάσεις αφού με συγκεκριμένους χρηματοδείκτες  και με στατιστικές προβολές δείχνουν κατά πόσο είναι κεφαλαιακά έτοιμες οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τους τωρινούς αλλά και τους μελλοντικούς κινδύνους.

Βάσει των περισσότερων ελέγχων φερεγγυότητας αναγνωρίζονται ως  βασικοί κίνδυνοι:

  1. Kίνδυνοι αγοράς
  2. Κίνδυνοι ρευστότητας
  3. Πιστωτικοί Κίνδυνοι
  4. Ασφαλιστικός Κίνδυνος
  5. Λειτουργικός Κίνδυνος
  6. Κίνδυνος αναντιστοιχίας Ενεργητικού/Παθητικού
  7. Κίνδυνος συγκέντρωσης
  8. Κίνδυνος φήμης

Η  ποσοτική  εκτίμηση  των  κεφαλαιακών  απαιτήσεων φερεγγυότητας  των  αναλαμβανόμενων  κινδύνων γίνεται με χρήση τυποποιημένης μεθόδου. Η καταλληλότητα της μεθόδου, σε σχέση  με το προφίλ αναλαμβανόμενων αξιολογήθηκε στο πλαίσιο της ετήσιας αξιολόγησης ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας (ORSA). Σύμφωνα με αυτή τη νέα κανονιστική διαδικασία οι ελληνικές εταιρίες θα πρέπει να αναρτήσουν τις καταστάσεις αυτές μέχρι τις 21 Μαίου 2017, ενώ οι θυγατρικές των πολυεθνικών εταιριών μέχρι τέλος Ιουνίου 2017.

Ανάμεσα στις εταιρείες που δημοσίευσαν στα site τους τις καταστάσεις φερεγγυότητας είναι:

Εθνική Ασφαλιστική, Ευρωπαϊκή Πίστη, Allianz, Generali Hellas, Εurolife Ζωής, Eurolife ΑΕΓΑ, Ευρωπη ΑΕΓΑ, Interamerican Ζωής, Interamerican Ζημιών, Ιnteramerican Βοηθείας, Interasco, Metlife, ΝΝ HELLAS, NP Insurance, Δύναμις Ασφαλιστική, Γενική Πανελλαδική.

Πηγή: insuranceworld.gr – γράφει: Νίκος Σακελλαρίου

Comments

Comments are closed.

Στοιχεία Εταιρείας

K2 - Σύμβουλοι Διαχείρισης Ασφαλιστικών Κινδύνων
Λεωφ. Βουλιαγμένης 90
166 74, Γλυφάδα, Ελλάδα
Τηλεφωνικό κέντρο: (+30) 210 990 2900

Στοιχεία Επικοινωνίας

e-mail address: info@k-2.gr

(+30) 210 990 2900

Είμαστε πάντοτε έτοιμοι να ακούσουμε οποιοδήποτε ασφαλιστικό πρόβλημα ή ζήτημα σας απασχολεί. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας εξυπηρετήσουμε.
Kαλέστε στο τηλεφωνικό κέντρο 9:00 πμ-16.00 μ.μ.

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat