Επικοινωνήστε μαζί μας

(+30) 210 990 2900

Στείλτε μας ένα email!

Στοιχεία επικοινωνίας:

Μήνυμα:

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επιχειρήσεις

Στοιχεία επικοινωνίας

Επιχείρηση

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επαγγελματίες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας:

Επάγγελμα

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ιδιώτες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε καπνιστής;

Ναι Όχι

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ομαδική ασφάλιση

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε επιχείρηση;

Ναι Όχι

Είστε μέλη συλλόγου, ομοσπονδίας, σωματείου;

Ναι Όχι
Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Η γνώμη σας για εμάς είναι πολύ σημαντική

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.
· ·blog

Έρχεται Ανατρεπτική νέα Οδηγία

Ευρωπαϊκή Ντιρεκτίβα για την Ασφαλιστική (και Αντασφαλιστική) Διανομή η αλλιώς IDD
Λίγους μήνες μετά την επίσημη έναρξη ισχύος του Solvency II, το οποίο έχει ενσωματωθεί στην ελληνική αγορά και για το οποίο δεν γίνεται πλέον ιδιαίτερος λόγος, έρχεται να μας απασχολήσει νέα ευρωπαϊκή Οδηγία, εξίσου σημαντική, για την οποία έχουν ακουστεί πράγματα, πλησιάζει  όμως τώρα και ο χρόνος εφαρμογής της. Η Ευρωπαϊκή Ντιρεκτίβα για την Ασφαλιστική (και Αντασφαλιστική) Διανομή η αλλιώς IDD, υπεγράφη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιανουάριο του 2016 και θα τεθεί σε ισχύ σε περίπου ενάμιση χρόνο από τώρα, στις 23 Φεβρουαρίου του 2018, αφού πρώτα γίνει νόμος από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα συζητηθεί πολύ γιατί αφορά μεγάλα και ανοιχτά θέματα της αγοράς όπως τον (αθέμιτο) ανταγωνισμό ανάμεσα στα κανάλια διανομής αλλά και την ενημέρωση του καταναλωτή, η ευθύνη για την οποία αυξάνεται και μπαίνει σε πολύ συγκεκριμένα πλαίσια. Για το σκοπό αυτό το Underwriter όπως έχει κάνει και με άλλα σημαντικά νομικά κείμενα ξεκινά μια σειρά από δημοσιεύματα σχετικά με το περιεχόμενο της Οδηγίας, συγκεκριμένα με τα σημεία εκείνα που θα αγγίξουν περισσότερο την εργασιακή καθημερινότητα του Διαμεσολαβητή αλλά και όλων όσων εμπλέκονται στην διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων, διότι η Οδηγία αφορά και αυτούς.

Για να μπει κανείς στο πνεύμα της νέας Οδηγίας, αρκεί να διαβάσει τα εξής:

  1. Η Οδηγία αφορά όλα τα κανάλια διανομής ανεξαιρέτως και αποσκοπεί στη θέσπιση ενιαίου μοντέλου διαχείρισης, κανόνων και εποπτείας. Στις πρώτες σελίδες της ορίζεται ρητά ότι ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει την ίδια, ισότιμη πληροφόρηση και προστασία από όλα τα κανάλια και θα πρέπει να μπορεί να συγκρίνει μεταξύ τους. Θέτονται ισότιμοι όροι και ανταγωνισμός επί ίσοις όροις μεταξύ των διαμεσολαβητών είτε είναι συνδεδεμένοι με μια ασφαλιστική επιχείρηση είτε όχι. Οι διαφορετικές μορφές συνεργασίας υποχρεούνται να εφαρμόζουν παρόμοιους κανόνες για την προστασία των καταναλωτών.
  2. Κάθε κράτος μέλος υποχρεούται να θεσπίσει ενα ενιαίο φορέα πληροφόρησης που θα επιτρέπει πρόσβαση στα μητρώα των Διαμεσολαβητών σε όλους τους εμπλεκόμενους εποπτικούς φορείς. Μιλάμε για μια ενιαία ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα περιέχει ένα αρχείο για κάθε ασφαλιστικό και αντασφαλιστικό διαμεσολαβητή.
  3. Ο πελάτης θα πρέπει ενημερώνεται επαρκώς για τις αμοιβές, τις προμήθειες ή τα οφέλη που λαμβάνει ο Διαμεσολαβητής, καθώς και για τη σχέση του με την ασφαλιστική επιχείρηση πριν την έναρξη διαδικασίας πώλησης, δηλαδή στο προσυμβατικό στάδιο της γνωριμίας.
  4. Η Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση εκτός από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή θα αφορά και κάθε άλλο υπάλληλο που συμμετέχει άμεσα στη διανομή ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών προϊόντων ή επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση. Θα πρέπει δηλαδή να αποδεικνύεται ένα κατάλληλο επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων σε σχέση με την δραστηριότητα διανομής.
  5. Κάθε ασφαλιστικό προϊόν που προτείνεται στον πελάτη θα πρέπει πάντοτε να συνάδει προς τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του και να παρουσιάζεται σε μορφή κατανοητή και με τρόπο δίκαιο, σαφή και μη παραπλανητικό. Θα πρέπει να εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους το συγκεκριμένο προϊόν ικανοποιεί καλύτερα τις ασφαλιστικές απαιτήσεις του. Η αμοιβή που βασίζεται σε στόχους πωλήσεων δεν θα πρέπει να παρέχει κίνητρο προκειμένου να συστήνεται συγκεκριμένο προϊόν στον πελάτη.
  6. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις, οι αρμόδιες αρχές θα έχουν την εξουσία να επιβάλλουν χρηματικά πρόστιμα που να είναι αρκετά υψηλά ώστε να αντισταθμίζουν πραγματικά ή δυνητικά κέρδη και να λειτουργούν αποτρεπτικά ακόμη και για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και τα διοικητικά στελέχη τους.

Πηγή: underwriter.gr

Comments

Comments are closed.

Στοιχεία Εταιρείας

K2 - Σύμβουλοι Διαχείρισης Ασφαλιστικών Κινδύνων
Λεωφ. Βουλιαγμένης 90
166 74, Γλυφάδα, Ελλάδα
Τηλεφωνικό κέντρο: (+30) 210 990 2900

Στοιχεία Επικοινωνίας

e-mail address: info@k-2.gr

(+30) 210 990 2900

Είμαστε πάντοτε έτοιμοι να ακούσουμε οποιοδήποτε ασφαλιστικό πρόβλημα ή ζήτημα σας απασχολεί. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας εξυπηρετήσουμε.
Kαλέστε στο τηλεφωνικό κέντρο 9:00 πμ-16.00 μ.μ.

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat