Επικοινωνήστε μαζί μας

(+30) 210 990 2900

Στείλτε μας ένα email!

Στοιχεία επικοινωνίας:

Μήνυμα:

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επιχειρήσεις

Στοιχεία επικοινωνίας

Επιχείρηση

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επαγγελματίες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας:

Επάγγελμα

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ιδιώτες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε καπνιστής;

Ναι Όχι

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ομαδική ασφάλιση

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε επιχείρηση;

Ναι Όχι

Είστε μέλη συλλόγου, ομοσπονδίας, σωματείου;

Ναι Όχι
Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Η γνώμη σας για εμάς είναι πολύ σημαντική

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.
· ·blog

Ο ρόλος των αναλογιστών στην εποχή του Solvency II

Ένα ερωτηματικό που γεννιέται με την αναμενόμενη εφαρμογή του Solvency II από την 1η Ιανουαρίου 2016 είναι το ποια θα είναι η τύχη των Αναλογιστών. Όχι βέβαια ως επάγγελμα και ως ειδικών επιστημόνων που εκπονούν αναλογιστικές μελέτες και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε μια πλειάδα φορέων, οργανισμών και εταιρειών που τις έχουν ανάγκη, αλλά ειδικά ως «απαραίτητης υπογραφής» σε μια σειρά δραστηριοτήτων των ασφαλιστικών εταιρειών στις οποίες εκ του νόμου είναι υπεύθυνοι ή συνυπεύθυνοι.
Ειδικά στις ασφαλίσεις Ζωής, οι αρμοδιότητες που απορρέουν από το Π.Δ. 23/2005 χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:
α) Ευθύνη απέναντι σε κάθε ελεγκτική αρχή για αναλογιστικής φύσης θέματα: Όπως είναι ο σχηματισμός των τεχνικών αποθεμάτων, τα μεταφερόμενα έξοδα πρόσκτησης, η τήρηση του βιβλίου των γενικών και ειδικών όρων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, ο υπολογισμός του αναγκαίου περιθωρίου φερεγγυότητας και η ετήσια υποβολή στατιστικών στοιχείων
β) Συνυπευθυνότητα για διάφορα θέματα: Όπως είναι το πρόγραμμα δραστηριότητας, το πρόγραμμα βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης και οικονομικής ανασυγκρότησης, η μέθοδος πληρωμής των προμηθειών, οι συγχωνεύσεις, διασπάσεις και μεταφορές χαρτοφυλακίου.
γ) Στην υπογραφή του ισολογισμού της εταιρείας.
Επίσης, στις κατά ζημιών ασφαλίσεις, με εξαίρεση τα αποθέματα εκκρεμών ζημιών, όλες οι υπόλοιπες ασφαλιστικές προβλέψεις υπολογίζονται και ελέγχονται από τον αναλογιστή της επιχείρησης, ο οποίος είναι αυτός που φέρει την ευθύνη έναντι των ελεγκτικών αρχών για την επάρκεια και την ορθότητα υπολογισμού τους.
Αλλάζει κάτι με την εφαρμογή του Solvency II;
Η τήρηση όλων των δεικτών, των προβλέψεων του νέου κανονιστικού πλαισίου, η οποία ανατίθεται είτε σε ειδική προς τούτο υπηρεσιακή μονάδα εντός της ασφαλιστικής επιχείρησης (in house), είτε σε εξειδικευμένη ελεγκτική εταιρεία (outsourcing) προϋποθέτει την υπογραφή Αναλογιστή ή καλύπτεται από την υπευθυνότητα της Διοίκησης (ατομικά ή συλλογικά) της ασφαλιστικής επιχείρησης;
Ο ρόλος του Αναλογιστή είναι πολύπλευρος και δεν θα πάψει ποτέ να είναι συμβουλευτικός, τόσο προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τόσο σε τυπικό όσο και σε ουσιαστικό επίπεδο, αλλά και προς κάθε μεγάλη επιχείρηση σχετικά με Προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης του προσωπικού, με υπολογισμό υποχρεώσεων για παροχές συνταξιοδότησης και για οικονομικές καταστάσεις με υψηλού επιπέδου λογιστικά πρότυπα όπως τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS), Πρότυπα ΗΠΑ (US GAAP), Βρετανικά Πρότυπα (FRS) κ.λπ. Δεν αμφισβητούνται όλα αυτά. Με τη μέχρι τώρα εκ του νόμου παρουσία του και υπευθυνότητά του στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τι αλλάζει;
Οι Ασφαλιστικές Εταιρείες έχουν μπει για τα καλά στους ρυθμούς του Solvency II περνώντας από το στάδιο των διαπραγματεύσεων και των συζητήσεων στο τελικό στάδιο προετοιμασίας και μετάβασης του πολυσυζητημένου εποπτικού περιβάλλοντος. Όλοι γνωρίζουμε ότι η ένταξη σε αυτό το καινούργιο εποπτικό περιβάλλον απαιτεί χρόνο, χρήμα, κεφάλαια και πολλή δουλειά εκ μέρους μας. Η Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά υποστηρίζει τις πράξεις του Solvency II, που στόχο έχουν να αυξήσουν την προστασία των κατόχων ασφαλιστηρίων, να αυξήσουν τη διαφάνεια και να εφαρμόσουν νέους υψηλούς κανόνες εποπτείας στην αγορά μας. Όπως είχε δηλώσει και το 2013 ο τότε Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) Carlos Montalvo «Το Solvency II είναι ένα καλό πλαίσιο, δεν θα είναι τέλειο από την πρώτη ημέρα, αλλά αυτό δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο για να ξεκινήσουμε».

Πηγή: asfalistikomarketing.gr

Comments

Comments are closed.

Στοιχεία Εταιρείας

K2 - Σύμβουλοι Διαχείρισης Ασφαλιστικών Κινδύνων
Λεωφ. Βουλιαγμένης 90
166 74, Γλυφάδα, Ελλάδα
Τηλεφωνικό κέντρο: (+30) 210 990 2900

Στοιχεία Επικοινωνίας

e-mail address: info@k-2.gr

(+30) 210 990 2900

Είμαστε πάντοτε έτοιμοι να ακούσουμε οποιοδήποτε ασφαλιστικό πρόβλημα ή ζήτημα σας απασχολεί. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας εξυπηρετήσουμε.
Kαλέστε στο τηλεφωνικό κέντρο 9:00 πμ-16.00 μ.μ.

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat