Επικοινωνήστε μαζί μας

(+30) 210 990 2900

Στείλτε μας ένα email!

Στοιχεία επικοινωνίας:

Μήνυμα:

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επιχειρήσεις

Στοιχεία επικοινωνίας

Επιχείρηση

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επαγγελματίες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας:

Επάγγελμα

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ιδιώτες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε καπνιστής;

Ναι Όχι

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ομαδική ασφάλιση

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε επιχείρηση;

Ναι Όχι

Είστε μέλη συλλόγου, ομοσπονδίας, σωματείου;

Ναι Όχι
Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Η γνώμη σας για εμάς είναι πολύ σημαντική

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.
· ·blog

Βασικές ασφαλιστικές έννοιες

Σκοπός της ασφάλισης είναι η αποκατάσταση της πραγματικής οικονομικής ζημίας ενός ασφαλισμένου (αποζημίωση), και μάλιστα ει δυνατόν στη προτέρα οικονομική θέση που βρισκόταν πριν την επέλευση του κινδύνου. Βασική δε αρχή της ασφάλισης ώστε να επιτευχθεί με τον καλύτερο τρόπο ο σκοπός αυτός, είναι η κατανομή των οικονομικών συνεπειών του κινδύνου από τους λίγους, στους πολλούς.

Ασφαλιστικές εταιρείες

Είναι ο οικονομικός οργανισμός που καλύπτει κατά πρώτον με ασφαλιστήριο συμβόλαιο τους πελάτες του για ασφαλιστικούς κινδύνους, και δεύτερον τους αποζημιώνει σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου. Υπάρχουν δύο ειδών ασφαλιστικές εταιρείες. Εκείνες που έχουν ως αντικείμενο τον κλάδο ζημιών και εκείνες που ασχολούνται με τα ασφαλιστικά προγράμματα ζωής, υγείας και τα συνταξιοδοτικά.

Ασφαλιστικό προϊόν

Είναι εκείνο το προϊόν που φροντίζει για την αποκατάσταση μιας οικονομικής βλάβης που υφίσταται ο ασφαλισμένος σαν συνέπεια ενός γεγονότος
Διαδικασία ασφάλισης. Η ασφάλιση αρχίζει ουσιαστικά με την αξιολόγηση και εκτίμηση του κινδύνου. Κάποιες φορές και εάν ο κίνδυνος είναι εξεζητημένος, ζητείται η γνώμη ειδικών εμπειρογνώμων. Εφόσον κατόπιν ο καταναλωτής συμφωνήσει με τη προσφορά που θα του κάνει η ασφαλιστική εταιρεία, τότε εκδίδεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, με όρους οι οποίοι είναι φυσικά γνωστοποιημένοι στον πελάτη.

Ασφάλιστρο

Είναι το χρηματικό αντίτιμο που αφορά την κάλυψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, το οποίο αντίτιμο δίνει κάθε έτος ο ασφαλισμένος ώστε να την εξασφαλίσει. Το ποσό αυτό μπορεί να καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο σε ετήσιες, εξάμηνες ή τρίμηνες δόσεις, ανάλογα με την συμφωνία που έχει κάνει με την ασφαλιστική εταιρεία.

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο

Είναι το έγγραφο της ασφαλιστικής σύμβασης, που φέρει και την υπογραφή του εκπροσώπου της εταιρείας.

Ασφαλιστικός Σύμβουλος – Διαμεσολαβητής

Είναι ο ειδικός που αναλαμβάνει τον ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ ασφαλιζόμενου και ασφαλιστικής εταιρίας. Μπορεί να είναι φυσικό ή και νομικό πρόσωπο. Ο ρόλος του είναι ο πλέον σημαντικός στη διαδικασία της ασφάλισης, αφού είναι εκείνος που αναλαμβάνει επί της ουσίας το έργο της διερεύνησης των ασφαλιστικών αναγκών του υποψήφιου πελάτη.

Μεσίτης Ασφαλίσεων

Ο σκοπός ενός μεσίτη ασφαλίσεων, είναι η αναζήτηση της πιο επωφελούς ασφαλιστικής κάλυψης για τον υποψήφιο πελάτη του.

Αντασφάλιση

Αντασφάλιση είναι η ασφάλιση από κάποιον άλλο, της ασφαλιστικής κάλυψης που προσέφερε ο πρώτος ασφαλιστής. Πιο απλά, είναι η ασφάλιση μέρους του κινδύνου που ανέλαβε ένας ασφαλιστής από έναν άλλο πιο εξειδικευμένο.

Πραγματογνώμονας

Είναι ο ειδικός που υποβάλλει την έκθεση (πραγματογνωμοσύνη) για την κατάσταση ή την αξία της περιουσίας του ασφαλισμένου, αλλά και την αιτία για όποια ζημία προκλήθηκε σε αυτήν.

Απαλλαγή

Πρόκειται για το συμφωνηθέν αφαιρετέο ποσό από την αποζημίωση που καταβάλει ο ασφαλιστής και επιβαρύνει τον ασφαλιζόμενο. Δηλαδή ο δεύτερος αναλαμβάνει ένα μέρος ευθύνης του κινδύνου για λογαριασμό του.

Δικαιούχος

Είναι το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), που έχει καθοριστεί να εισπράξει την αποζημίωση.

Comments

Comments are closed.

Στοιχεία Εταιρείας

K2 - Σύμβουλοι Διαχείρισης Ασφαλιστικών Κινδύνων
Λεωφ. Βουλιαγμένης 90
166 74, Γλυφάδα, Ελλάδα
Τηλεφωνικό κέντρο: (+30) 210 990 2900

Στοιχεία Επικοινωνίας

e-mail address: info@k-2.gr

(+30) 210 990 2900

Είμαστε πάντοτε έτοιμοι να ακούσουμε οποιοδήποτε ασφαλιστικό πρόβλημα ή ζήτημα σας απασχολεί. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας εξυπηρετήσουμε.
Kαλέστε στο τηλεφωνικό κέντρο 9:00 πμ-16.00 μ.μ.

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat