Επικοινωνήστε μαζί μας

(+30) 210 990 2900

Στείλτε μας ένα email!

Στοιχεία επικοινωνίας:

Μήνυμα:

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επιχειρήσεις

Στοιχεία επικοινωνίας

Επιχείρηση

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επαγγελματίες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας:

Επάγγελμα

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ιδιώτες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε καπνιστής;

Ναι Όχι

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ομαδική ασφάλιση

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε επιχείρηση;

Ναι Όχι

Είστε μέλη συλλόγου, ομοσπονδίας, σωματείου;

Ναι Όχι
Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Η γνώμη σας για εμάς είναι πολύ σημαντική

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.
· ·blog

Η καινοτομία και οι νέοι δρόμοι της ασφάλισης

ΙNNOVATION & INSURANCE

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και οι οικονομικές ανακατατάξεις οδηγούν νομοτελειακά τις ασφαλιστικές εταιρείες ανά τον κόσμο στο να καινοτομούν, με στόχο όχι μόνο να προσαρμοστούν αλλά κυρίως να προλάβουν τις εξελίξεις και να διευρύνουν τα μερίδια αγοράς τους. Οι καινοτομίες μπορεί να κοστίζουν, πολλές φορές, αλλά σίγουρα ανοίγουν νέους δρόμους, καθώς απευθύνονται σε νέες γενιές, με διαφορετικές απαιτήσεις.

Μείγμα τεχνολογικών και οργανωτικών αλλαγών στην ελληνική ασφαλιστική αγορά

H καινοτομία (innovation) στην ελληνική ασφαλιστική αγορά είναι αναγκαία προϋπόθεση για να αποκτήσουν οι εταιρείες το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού, να προωθήσουν τις πωλήσεις τους, να δημιουργήσουν αναγνωρισιμότητα στη φίρμα τους (brand awareness), να συνδεθούν συναισθηματικά με τους πελάτες τους, να αλλάξουν τις δομές των δικτύων διανομής τους και να μειώσουν τα λειτουργικά τους κόστη. H καινοτομία δεν αφορά μόνο την τεχνολογία ·αποτελεί ένα μείγμα συντελεστών παραγωγής (τεχνολογία, κεφάλαιο, ανθρώπινο δίκτυο) που απευθύνεται τόσο προς το εσωτερικό των εταιρειών όσο και προς το ευρύτερο περιβάλλον τους, δηλαδή τους συνεργάτες (διαμεσολαβούντες) και τους πελάτες-ασφαλισμένους.

Η καινοτομία, σύμφωνα με όλους τους αναλυτές, πρέπει να εφαρμόζεται σταδιακά και όχι απότομα. Ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν με παραδοσιακά μοντέλα τόσο στο εσωτερικό τους όσο και με τους πελάτες και διαμεσολαβούντες είναι πολύ δύσκολο –αν όχι παράτολμο– να μεταβούν απότομα σε πολύ καινοτόμα μοντέλα. Οι εταιρείες θα απορρυθμιστούν, οι διαμεσολαβούντες θα διακόψουν και οι πελάτες θα αποχωρήσουν. Ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν ξεκινήσει σταδιακά την εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων καταφέρνουν να ενσωματώσουν καλύτερα και αποδοτικότερα τις νέες καινοτομίες, γιατί έχουν συνηθίσει τους πελάτες τους. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι οι ίδιες οι ασφαλιστικές είναι σε αρκετές περιπτώσεις υποχρεωμένες να ακολουθήσουν τις καινοτομίες που υπάρχουν στα προϊόντα που ασφαλίζουν.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι τάσεις αυτοματοποίησης στο αυτοκίνητο, οι νέες τεχνολογίες στην Υγεία, οι νέες ανάγκες των επιχειρήσεων και των στελεχών τους, οι νέες οικιστικές απαιτήσεις κ.ά.

Για παράδειγμα, οι τεχνολογικές αλλαγές στα αυτοκίνητα, σύμφωνα με τις περισσότερες έρευνες, χρειάζονται τουλάχιστον πέντε χρόνια για να περάσουν στην ευρύτερη αυτοκίνηση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει οι ασφαλιστικές να προσαρμοστούν στις νέες ανάγκες και στις προοπτικές που θα δημιουργήσουν τα νέα αυτοκίνητα. Όταν οι ευθύνες των ατυχημάτων θα προέρχονται από τα ίδια τα αυτοκίνητα και λιγότερο από τους οδηγούς, τα ασφαλιστικά προϊόντα θα πρέπει να καλύπτουν τους ασφαλισμένους έναντι των κατασκευαστών αυτοκινήτων.

Το ίδιο θα αρχίσει να συμβαίνει με την ιατρική τεχνολογία, της οποίας η ταχύτατη αναβάθμιση θα βοηθά στη μείωση των ιατρικών λαθών, αλλά θα αλλάζει τους δείκτες βιωσιμότητας των ασφαλιστικών εταιρειών και θα μεταθέτει τις ευθύνες από τους γιατρούς προς τις υποδομές. Και στα δύο παράδειγμα, η ανάπτυξη καινοτομιών στα αυτοκίνητα και στην Υγεία θα πρέπει αναγκαστικά να οδηγήσουν σε καινοτομίες στα ασφαλιστήρια συμβόλαια στους δύο αυτούς κλάδους.

Εσωτερικές καινοτομίες των επιχειρήσεων

Αλλαγές οργανογραμμάτων

Το πιο σύνηθες καινοτόμο μοντέλο, που υιοθετείται εδώ και πολλές δεκαετίες, είναι οι εσωτερικές καινοτόμες αλλαγές, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με τη διαδικασία: ενημέρωση πελάτη-κλείσιμο και πληρωμή συμβολαίου-έκδοση.

Από τη δεκαετία του ’50 μέχρι και τις αρχές του 2000, τα παραδοσιακά οργανογράμματα συγκέντρωναν τις παραπάνω διαδικασίες σε συγκεκριμένα τμήματα, τα οποία έπρεπε να συνεννοηθούν μεταξύ τους, γεγονός που δημιουργούσε μεγάλες καθυστερήσεις όσον αφορά τις υπηρεσίες προς τον ασφαλισμένο, λάθη και ασφαλιστικές απάτες ή κλοπές χαρτοφυλακίων. Σταδιακά, τα περισσότερα τμήματα ενοποιήθηκαν, και πλέον υπάρχει μόνο εσωτερική επικοινωνία μεταξύ τμημάτων πωλήσεων-δικτύων-ασφαλισμένων.

Εσωτερικές καινοτόμες μηχανογραφήσεις

Η μεγάλη επανάσταση κατά τη διάρκεια των millenniums στην ελληνική ασφαλιστική αγορά ήταν τα καινοτόμα εσωτερικά μηχανογραφικά συστήματα. Τα συστήματα αυτά ξεκίνησαν από τη δεκαετία του ’80 στην Αμερική, πέρασαν την δεκαετία του ’90 στην Ευρώπη και πλέον είναι κοινές πρακτικές στο σύνολο των ελληνικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Τα συστήματα αυτά επιτρέπουν την παρακολούθηση όλης της διαδικασίας έκδοσης συμβολαίων σε ολόκληρο το φάσμα της επιχείρησης.

Πλέον, κάθε υπάλληλος μπορεί να γνωρίζει τι συμβαίνει με κάποιο συμβόλαιο από τη στιγμή που έχει υπογραφεί η έκθεση. Μάλιστα, η καθιέρωση της «ηλεκτρονικής υπογραφής» επιτρέπει να γνωρίζει η επιχείρηση και την αποδοτικότητα του agency, των συνεργατών της και των υπαλλήλων. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο χρόνος μεταξύ της υπογραφής και της έκδοσης του συμβολαίου μέσα από τα παραδοσιακά δίκτυα έχει μειωθεί σε μερικές ώρες, όταν πριν από δύο δεκαετίες απαιτούσε μία ή δύο εβδομάδες. Επίσης, τα εσωτερικά ηλεκτρονικά πρωτόκολλα βοηθούν στο να προστατεύονται τα χαρτοφυλάκια και να μη λεηλατούνται, στον βαθμό που οι ίδιες οι εταιρείες το επιτρέπουν.

Εξωτερικές και εσωτερικές τεχνολογικές καινοτομίες

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός σηματοδοτεί, ολοένα και περισσότερο, την αλλαγή του ρόλου και του προφίλ του ίδιου του διευθύνοντος συμβούλου, που θα απαιτεί ένα περισσότερο τεχνολογικό προφίλ. Ως εκ τούτου, αναμένεται ότι μέχρι το 2020, το ένα τρίτο των CEOs και των COOs της ευρωπαϊκών εταιρειών του FT500 θα έχουν τουλάχιστον πέντε χρόνια εμπειρίας με ηγετικό ρόλο στον χώρο της τεχνολογίας.
Επιπλέον, οι εταιρείες δημιουργούν νέους ρόλους, περιλαμβανομένου και του CDO (Chief Digital Officer), ή ενδυναμώνουν τους CIOs (Chief Information Officers), COOs (Chief Operations Officers) και CMOs (Chief Marketing Officers), ώστε να ηγηθούν στην ψηφιακή στρατηγική.

Οι κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες αντιμετωπίζουν, επίσης, τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τη δημιουργία νέων μονάδων που επικεντρώνονται σε αυτήν τη στρατηγική και με εργαστήρια καινοτομίας, ώστε να δημιουργήσουν νέες εμπειρίες για τους πελάτες τους (π.χ. μέσω AR/VR), αντιμετωπίζοντας τα δεδομένα ως στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο, που δημιουργεί νέες πηγές εσόδων (χρησιμοποιούν την πληροφορία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα), ή αναζητώντας γνωστικές λύσεις τεχνητής νοημοσύνης (AI/cognitive solutions), για τη δημιουργία νέας αξίας, και υιοθετώντας το cloud.

Εντυπωσιακή ήταν η πρόβλεψη για το επόμενο στάδιο ανάπτυξης του κλάδου των ΤΠΕ, το οποίο αποκαλείται 4η Πλατφόρμα και θεωρείται η τομή της τεχνολογίας και του ανθρώπινου σώματος, με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο ανθρώπινο βιοσύστημα και τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για την κατασκευή βιολογικών συστημάτων. Η αποστολή της 4ης Πλατφόρμας είναι αυτό που αποκαλείται “augmented humanity”. Από την 4η Πλατφόρμα αναδύονται όλων των ειδών τα ερωτήματα για τις επιπτώσεις των ΤΠΕ στην ανθρωπότητα, την κοινωνία και την ηθική.

Πηγή: insuranceworld.gr – γράφoυν: Έλενα Ερμείδου και Νίκος Σακελλαρίου

Comments

Comments are closed.

Στοιχεία Εταιρείας

K2 - Σύμβουλοι Διαχείρισης Ασφαλιστικών Κινδύνων
Λεωφ. Βουλιαγμένης 90
166 74, Γλυφάδα, Ελλάδα
Τηλεφωνικό κέντρο: (+30) 210 990 2900

Στοιχεία Επικοινωνίας

e-mail address: info@k-2.gr

(+30) 210 990 2900

Είμαστε πάντοτε έτοιμοι να ακούσουμε οποιοδήποτε ασφαλιστικό πρόβλημα ή ζήτημα σας απασχολεί. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας εξυπηρετήσουμε.
Kαλέστε στο τηλεφωνικό κέντρο 9:00 πμ-16.00 μ.μ.

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat