Επικοινωνήστε μαζί μας

(+30) 210 990 2900

Στείλτε μας ένα email!

Στοιχεία επικοινωνίας:

Μήνυμα:

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επιχειρήσεις

Στοιχεία επικοινωνίας

Επιχείρηση

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επαγγελματίες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας:

Επάγγελμα

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ιδιώτες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε καπνιστής;

Ναι Όχι

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ομαδική ασφάλιση

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε επιχείρηση;

Ναι Όχι

Είστε μέλη συλλόγου, ομοσπονδίας, σωματείου;

Ναι Όχι
Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Η γνώμη σας για εμάς είναι πολύ σημαντική

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.
· ·blog

ΙΣΟΒΙΑΣ ή ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ?

ΠΟΙΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ & ΠΟΙΟΣ Ο ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ? YΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΠΑΓΙΔΑ?

Είχαμε πολύ έγκαιρα αναφερθεί κατά το παρελθόν στα ερωτήματα που μπορούν να απασχολήσουν κάποιον ασφαλισμένο όσον αφορά τον τύπο του συμβολαίου νοσηλείας που θα επιλέξει. Ο προβληματισμός είναι ιδιαίτερα σοβαρός διότι το ζήτημα της υγείας είναι κρίσιμο και η ανάγκη ισόβια. Όλα όσα απασχολούν τον υποψήφιο ασφαλισμένο ή κάποιον που προβληματίζεται για να μετατρέψει το υφιστάμενο ισόβιο συμβόλαιό του συνοψίζονται στα εξής:

• Ποια η διαφορά μεταξύ ετήσιας ανανέωσης προγραμμάτων και ισοβίων;

• Για ποιο λόγο όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες εγκαταλείπουν τα ισόβια συμβόλαια και στρέφονται στα ετήσιας ανανέωσης;

• Μπορεί η ασφαλιστική εταιρεία να παρέμβει στους όρους του συμβολαίου μου ή να το ακυρώσει;

• Ποια είναι η παγίδα;

Στην Ελλάδα ο κλάδος νοσηλείας εντασσόταν στον κλάδο ζωής οπότε αναγκαστικά για να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα νοσηλείας έπρεπε να συνδεθεί με κάποια βασική ασφάλεια ζωής (θανάτου). Η διάρκεια της ασφάλειας ζωής καθόριζε και την διάρκεια του συμβολαίου νοσηλείας. Οπότε ήταν λογικό τα συμβόλαια νοσηλείας τα οποία καλύπτουν μια ισόβια ανάγκη, να προσδένονταν κάτω από μια ασφάλεια ζωής ισόβιας διάρκειας. Το κυριότερο χαρακτηριστικό των ισοβίων προγραμμάτων είναι ότι η ασφαλιστική εταιρεία δεν μπορεί να παρέμβει στους όρους του συμβολαίου και είναι υποχρεωμένη να τους εκπληρώνει και να τους διατηρήσει απαράλλακτους εφόσον ο ασφαλισμένος πληρώνει κανονικά τις δόσεις του. Αντιθέτως, τα συμβόλαια ετήσιας ανανέωσης είναι προσδεδεμένα κάτω από μια απλή ασφάλεια ζωής διάρκειας ενός έτους, η οποία ανανεώνεται κάθε χρόνο, οπότε αυτή την τύχη έχουν και τα συμβόλαια νοσηλείας που την συνοδεύουν. Η ασφαλιστική εταιρεία έχει το δικαίωμα κάθε χρόνο να παρεμβαίνει στα συμβόλαια και να τα τροποποιεί. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό;

Η απάντηση βρίσκεται στην νέα νομοθεσία Solvency II η οποία θα ίσχυε από το 2012 αλλά τελικά έγινε νόμος σε όλη τηνΕυρωπαϊκή Ένωση από τον Ιανουάριο του 2016. Βάσει του νόμου αυτού – εκτός των άλλων- τα ποσά των αποθεματικών κεφαλαίων που δεσμεύονται έχουν άμεση σχέση με την φύση των ασφαλιστικών προγραμμάτων που αναφέρονται.

Προσέξτε τώρα ποιο είναι το κρίσιμο σημείο: Το ισόβιο πρόγραμμα σε σχέση με το ετήσιο έχει εξ ορισμού πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσει ασφαλιστικό κίνδυνο. Δηλαδή ένας ασφαλισμένος με ισόβιο πρόγραμμα κατά πάσα πιθανότητα θα νοσηλευτεί -πιθανότατα και αρκετές φορές- στην διάρκεια της ζωής του ενώ ένας ασφαλισμένος με ετήσιας ανανέωσης πρόγραμμα έχει πολύ μικρότερες πιθανότητες νοσηλείας μέσα σε ένα έτος. Οπότε με αυτό το τέχνασμα οι ασφαλιστικές εταιρείες αποφεύγουν την υποχρέωση του νόμου να αποθεματοποιήσουν μεγάλα κεφάλαια μέσω των ισοβίων προγραμμάτων και προτιμούν τα ετήσια μέσω των οποίων εξασφαλίζουν πολύ περισσότερα ελεύθερα κεφάλαια.

ΠΟΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ… Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ή Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ?

Η επόμενη ερώτηση ενός σκεπτόμενου ασφαλισμένου είναι εάν η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να παρέμβει στους όρους του συμβολαίου εις βάρος των ασφαλισμένων. Η απάντηση είναι ότι μπορεί να κάνει οποιαδήποτε παρέμβαση θέλει αλλά αποκλειστικά και μόνο για το σύνολο των ασφαλισμένων και όχι για κάποιο μεμονωμένο άτομο ή για κάποια ομάδα ατόμων. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να εξαιρέσει κάποιον επειδή εμφάνισε μια ανίατη ασθένεια, ούτε να εξαιρέσει μια ηλικιακή κατηγορία επειδή εμφανίζει πολλές ζημιές.

Η πραγματικότητα λέει ότι στα τελευταία 4 χρόνια που έχουν εμφανιστεί τα ετήσια συμβόλαια, αυτά έχουν βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, λόγω του υγιούς ανταγωνισμού που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των εταιρειών και σε συνδυασμό με τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα. Αντιστοίχως, συνεχείς βελτιώσεις γίνονται και στα Ευρωπαϊκά προγράμματα ασφάλισης τα οποία είναι αποκλειστικά ετήσιας ανανέωσης εδώ και δεκαετίες.

Τα ισόβια συμβόλαια δυστυχώς δεν έχουν την δυνατότητα να εξελιχθούν και παραμένουν στάσιμα χωρίς να μπορούν να περιλάβουν τις βελτιώσεις που παρουσιάζουν τα ετήσια, όπως: παροχές τριτοβάθμιας περίθαλψης (αποκατάσταση, νοσηλεία κατ’ οίκον, υποστήριξη στο σπίτι κλπ), συγγενείς παθήσεις, εξελιγμένα check up και άλλες παροχές οι οποίες θα κριθούν αναγκαίες στο μέλλον, μέσα σε ένα περιβάλλον που διαρκώς εξλίσσεται. Επίσης αν η εταιρεία που διέθετε το ισόβιο πρόγραμμα, το έχει πλέον καταργήσει, δεν μπορούν να γίνουν προσθήκες σε αυτό νέων μελών ή καινούργιων καλύψεων.

Υπάρχει λοιπόν κάποια παγίδα;

Η παγίδα που υπάρχει για τα συμβόλαια νοσηλείας είναι κοινή για όλα τα προγράμματα ανεξαρτήτως τύπου (και οι δύο τύποι διαρκούν ισόβια εφόσον εξακολουθούν να πληρώνονται από τον ασφαλισμένο). Η παγίδα αυτή λέγεται αναπροσαρμογή ασφαλίστρων και είναι κάτι που σε καμιά εταιρεία στον κόσμο δεν μπορεί να καθοριστεί εξ αρχής. Ο λόγος είναι ότι το κόστος των ιατρικών υπηρεσιών – βάσει των οποίων γίνεται και η τιμολόγηση των προγραμμάτων νοσηλείας – δεν μπορεί να προσδιοριστεί σε βάθος χρόνου. Η πρόοδος της ιατρικής επιστήμης είναι ραγδαία και τα κόστη των νέων θεραπειών μεγάλα, οπότε αυτά θα τα μοιραστούν όλοι οι ασφαλισμένοι. Η ασφάλεια για τον καταναλωτή είναι ο ανταγωνισμός μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών και φυσικά η επιλογή της εταιρείας που θα τον ασφαλίσει η οποία θα πρέπει να διαθέτει πείρα και προϊστορία στον κλάδο.

Υπάρχει και μια παγίδα όμως και για τις ασφαλιστικές εταιρείες: Η μείωση των παροχών σε ένα συμβόλαιο και η υπερβολική αύξηση ασφαλίστρων, θα στρέψει τους πελάτες της σε αναζήτηση νέας ασφαλιστικής στέγης. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να αποχωρήσουν μόνο οι υγιείς πελάτες της, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να ασφαλιστούν αλλού και να παραμείνουν αυτοί που της προκαλούν τις ζημιές διότι δεν θα μπορούν να ασφαλιστούν αλλού.

Σαν συμπέρασμα μπορεί να ειπωθεί με σχετική ασφάλεια ότι ο υγιής ανταγωνισμός και η σύγχρονη νομοθεσία εξασφαλίζουν φθηνότερα και ποιοτικότερα ασφαλιστικά συμβόλαια, στα οποία μπορεί κάποιος να βασιστεί με σιγουριά για το μέλλον. (από το Newsletter Μαρτίου της Κ2)

Νίκος Κεχαγιάογλου – CEO Κ2 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Comments

Comments are closed.

Στοιχεία Εταιρείας

K2 - Σύμβουλοι Διαχείρισης Ασφαλιστικών Κινδύνων
Λεωφ. Βουλιαγμένης 90
166 74, Γλυφάδα, Ελλάδα
Τηλεφωνικό κέντρο: (+30) 210 990 2900

Στοιχεία Επικοινωνίας

e-mail address: info@k-2.gr

(+30) 210 990 2900

Είμαστε πάντοτε έτοιμοι να ακούσουμε οποιοδήποτε ασφαλιστικό πρόβλημα ή ζήτημα σας απασχολεί. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας εξυπηρετήσουμε.
Kαλέστε στο τηλεφωνικό κέντρο 9:00 πμ-16.00 μ.μ.

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat