Επικοινωνήστε μαζί μας

(+30) 210 990 2900

Στείλτε μας ένα email!

Στοιχεία επικοινωνίας:

Μήνυμα:

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επιχειρήσεις

Στοιχεία επικοινωνίας

Επιχείρηση

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επαγγελματίες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας:

Επάγγελμα

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ιδιώτες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε καπνιστής;

Ναι Όχι

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ομαδική ασφάλιση

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε επιχείρηση;

Ναι Όχι

Είστε μέλη συλλόγου, ομοσπονδίας, σωματείου;

Ναι Όχι
Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Η γνώμη σας για εμάς είναι πολύ σημαντική

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.
· ·blog

Κλειδόλιθος: Το εργαλείο του ασφαλιστή για τους επιχειρηματικούς κινδύνους

Στο σχεδιασμό ενός σύγχρονου εργαλείου για τους ασφαλιστές και τους επιχειρηματίες προχώρησε το Insurance Academy.

Πρόκειται για τον Κλειδόλιθο, ένα πιστοποιημένο υπολογιστικό μοντέλο, που καταλήγει σε μία πλατφόρμα ποιοτικοποίησης των επιχειρηματικών κινδύνων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε ασφαλιστή. Το Insurance Academy, που αποτελεί τη συνέχεια του ΙΧΟΣ, υπηρετεί εξαρχής τον ίδιο σκοπό: την αναβάθμιση του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή σε καταρτισμένο επιστημονικά, ασφαλιστικό διαμεσολαβητή. Το 2010 ξεκίνησε την έρευνα και δημιούργησε το γνωστό σε αρκετούς συναδέλφους της ασφαλιστικής αγοράς, Risk Sharing Plan. Ονομάστηκε έτσι, για να τονιστεί το «διαμοίρασμα» του Κινδύνου μεταξύ Ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρείας.

Μέσω του Dropbox, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε σημαντικό μέρος από το εκπαιδευτικό και πωλησιακό υλικό που συνόδευε το Risk Sharing Plan, το οποίο και αποτέλεσε πρόδρομο για το Πιστοποιημένο Υπολογιστικό Μοντέλο, τον Κλειδόλιθο.

Η διαφορά του Risk Sharing Plan και του Κλειδόλιθου

Η διαφορά μεταξύ των δύο είναι η σχέση μεταξύ των Μαθηματικών Μεταβλητών και είναι εξαιρετικά σημαντική. Το RSP δεν είναι εργαλείο εντοπισμού κινδύνων, αλλά εργαλείο κατάδειξής τους, διότι βασίζεται στην ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ, για την επίδραση που τυχόν θα έχει ένας κίνδυνος εάν αυτός πραγματοποιηθεί. Ο Κλειδόλιθος από την άλλη, είναι ένα αλγεβρικό μαθηματικό μοντέλο, το οποίο σχετίζει συναρτησιακά παραμέτρους κινδύνου.

Κλειδόλιθος Project

Για να προκύψει αυτό, χρησιμοποιούμε ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ για ένα έχουμε μια σωστή στατιστικά, απεικόνιση.

Ο λόγος που έγινε αυτή η εξέλιξη του RSP σε Κλειδόλιθο, είναι πως τα στατιστικά πειράματα που υποβλήθηκε το RSP, κατέδειξαν πως για να λειτουργήσει αποτελεσματικά, χρειαζόταν περισσότερες μεταβλητές, με ισχυρότερη σχέση μεταξύ τους, κάτι το οποίο έπραξαν και οδήγησε στην Πιστοποίηση του Κλειδόλιθου ως ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ.

Και για την ιστορία η ετυμολογία της λέξης συνδέεται με την αρχιτεκτονική, καθώς κλειδόλιθος είναι η λίθος που διασφαλίζει τη σταθερότητα ιδιαίτερων κατασκευών, όπως αυτής της αψίδας, που η φύση της την κατατάσσει ως μια εκ των δυσκολότερων κατασκευών.

Πώς λειτουργεί το υπολογιστικό μοντέλο

Κάθε φυσικό φαινόμενο μπορεί να περιγραφεί με μια μαθηματική σχέση που συνδέει τα μεγέθη που το επηρεάζουν, π.χ:

• Η κίνηση περιγράφεται από τη σχέση χρόνος & απόσταση

• Το ηλεκτρικό ρεύμα από την τάση & την ένταση κ.λπ.

Τα μεγέθη που μεταβάλλονται ανεξάρτητα από την πορεία του φαινομένου, είναι οι ανεξάρτητες μεταβλητές ενώ εκείνα που μεταβάλλονται συναρτήσει αυτών, είναι οι εξαρτημένες μεταβλητές. Στο παράδειγμα της κίνησης, ο χρόνος είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή και η απόσταση είναι η εξαρτημένη. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο Κλειδόλιθος φτιάχτηκε με Ανεξάρτητες και Εξαρτημένες Μεταβλητές, χρησιμοποιώντας τη Στατιστική, την Άλγεβρα και τη Γεωμετρία. Αυτό το κάναμε γιατί ήδη από το 1630 οι R. Descartes και P. Fermat επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν στη μελέτη δύσκολων προβλημάτων της αρχαίας ελληνικής γεωμετρίας, τη συμβολική άλγεβρα που είχε δημιουργηθεί στη διάρκεια του 16ου αιώνα. Η αναγωγή ενός γεωμετρικού προβλήματος σε αλγεβρικό και αντίστροφα, οδήγησαν σε ραγδαίες εξελίξεις στη σύνθεση Γεωμετρίας και Άλγεβρας.

Σήμερα στον 21ο αιώνα, ο Κλειδόλιθος έρχεται να σταθεροποιήσει όχι τις δύο μεριές ενός τοξωτού γεφυριού, αλλά να συνδέσει ουσιαστικά και σταθερά, την Ασφαλιστική Επιστήμη με τη Γεωμετρία και τη Στατιστική. Στον Κλειδόλιθο χρησιμοποιούν μια σύνθεση της περιγραφικής στατιστικής, με άλγεβρα και γεωμετρία με αναγωγή στο π και στο φ, για να φτιάξουν ένα υπολογιστικό μοντέλο, με το οποίο ζητούν να μάθουν την επίδραση ασφαλιστικών κινδύνων σε μια οικονομική μονάδα (και κατ’ επέκταση σε έναν ολόκληρο οικονομικό κλάδο), την αντικειμενική προτεραιοποίησή τους και τη δυνατότητα αντίδρασης αυτής της οικονομικής μονάδας, ως προς τον κίνδυνο. Ο προσδιορισμός και η απεικόνιση των παραπάνω ζητούμενων, έχουν στόχο την προσαρμογή της οικονομικής μονάδας σε ένα μοντέλο ήπιου κινδύνου.

Τι θα αποκομίσει μια Οικογένεια ή μια Επιχείρηση από την εφαρμογή

Τα οφέλη είναι συνοπτικά τα εξής:

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ

♦ Δημιουργεί τις βάσεις για τη μελλοντική οικονομική αυτοδυναμία

♦ Εξασφαλίζει την τρέχουσα οικονομική σταθερότητα, προλαμβάνοντας απότομες οικονομικές πτώσεις

♦ Με τη χρήση του Κλειδόλιθου, εξασφαλίζονται κεφάλαια «Τόσα Όσα» χρειάζονται, «Τότε, Όταν» χρειάζονται

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

  1. Εξορθολογισμός ασφαλίστρων και σχεδιασμού (Ανάταξη υπασφάλισης – υπερασφάλισης)
  2. Αύξηση της εμπιστοσύνης προς την επιχείρηση για τους stakeholders
  3. Χρήση στην εταιρική διακυβέρνηση Marketing tool Κατάρτιση Προληπτικών συμφωνιών Χρηματοδοτικής Στήριξης, για την αντιμετώπιση του Απροσδιόριστου
  4. Συνειδητοποίηση των αιφνίδιων κινδύνων και αποτελεσματική/επαγγελματική διαχείρισή τους

Γεωμετρική Απεικόνιση ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ενός Ασφαλιστικού Κινδύνου

Για περισσότερες πληροφορίες τόσο για τον Κλειδόλιθο όσο και για την Επιχειρηματική Ασφάλιση, μπορείτε να απευθυνθείτε στο: info@insurance-academy.eu ή και στο 6907064848

Comments

Comments are closed.

Στοιχεία Εταιρείας

K2 - Σύμβουλοι Διαχείρισης Ασφαλιστικών Κινδύνων
Λεωφ. Βουλιαγμένης 90
166 74, Γλυφάδα, Ελλάδα
Τηλεφωνικό κέντρο: (+30) 210 990 2900

Στοιχεία Επικοινωνίας

e-mail address: info@k-2.gr

(+30) 210 990 2900

Είμαστε πάντοτε έτοιμοι να ακούσουμε οποιοδήποτε ασφαλιστικό πρόβλημα ή ζήτημα σας απασχολεί. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας εξυπηρετήσουμε.
Kαλέστε στο τηλεφωνικό κέντρο 9:00 πμ-16.00 μ.μ.

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat