Επικοινωνήστε μαζί μας

(+30) 210 990 2900

Στείλτε μας ένα email!

Στοιχεία επικοινωνίας:

Μήνυμα:

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επιχειρήσεις

Στοιχεία επικοινωνίας

Επιχείρηση

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επαγγελματίες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας:

Επάγγελμα

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ιδιώτες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε καπνιστής;

Ναι Όχι

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ομαδική ασφάλιση

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε επιχείρηση;

Ναι Όχι

Είστε μέλη συλλόγου, ομοσπονδίας, σωματείου;

Ναι Όχι
Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Η γνώμη σας για εμάς είναι πολύ σημαντική

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.
· ·blog

ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ SOLVENCY II ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ BAIL IN

Το 2016 ξεκινάει με έναν νέο ασφαλιστικό νόμο -ακόμα δεν έχει ψηφιστεί- ο οποίος θα εναρμονίζει την Ελληνική με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία βάσει της κοινοτικής οδηγίας SOLVENCY II, θέτοντας πλέον τόσο αυστηρές προδιαγραφές λειτουργίας, λειτουργικότητας, εσωτερικών ελέγχων και φερεγγυότητας, που όμοιες τους δεν υπήρξαν σε κανένα ιστορικό σημείο στο παρελθόν.
Θα είναι τόσο αυστηρό το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινούνται οι ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και τόσο ασφαλές, που η πιθανότητα να κλείσει πλέον ασφαλιστική εταιρεία υπολογίζεται σε μία εταιρεία κάθε 200 χρόνια! Αντιθέτως οι τράπεζες από αυτή την χρονιά μπαίνουν στην εποχή του bail in. Αυτό σημαίνει ότι πλέον δεν θα υπάρχει προστασία των καταθετών σε ενδεχόμενη χρεοκοπία τράπεζας μέσω των γνωστών στην Ελλάδα διαδικασιών ανακεφαλαιοποίησης. Σε κάθε τέτοια δυσάρεστη περίπτωση τα κεφάλαια διάσωσης προβλέπεται να καλυφθούν πρώτα από τους μετόχους, έπειτα από τους ομολογιούχους και τέλος από τις καταθέσεις. Ο καταθέτης θεωρητικά προστατεύεται από το Ταμείο Εγγύησης καταθέσεων μέχρι του ποσού των 100.000€ -ανά καταθέτη ανά τράπεζα- αλλά αυτό ουσιαστικά δεν μπορεί να λειτουργήσει διότι τουλάχιστον αυτή την στιγμή διαθέτει κεφάλαια ύψους μόνο 3 δισ € τα οποία ανάλογα με την τράπεζα που θα έχει πρόβλημα, θα καλύψει κατά μέσο όρο 2-3000€ ανά καταθέτη. Οπότε η προστασία είναι μόνο θεωρητική. Το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγύησης καταθέσεων το οποίο κάποια στιγμή θα ιδρυθεί, θα καλύπτει μόνο τις συστημικές τράπεζες της Ευρώπης και μέχρι 100.000€ ανά καταθέτη. Αλλά αυτή την στιγμή βρίσκεται ακόμα σε επίπεδο συζητήσεων και δεν υπάρχει κάποια απόφαση για το σοβαρότατο αυτό ζήτημα. Οι ασφαλιστικές εταιρείες αποτελούν τον πιο αξιόπιστο οικονομικό πυλώνα του κόσμου διότι είναι οι μόνοι αποταμιευτικοί οργανισμοί ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν σε ένα απόλυτα αντασφαλιστικό περιβάλλον που αποτρέπει τις πιθανότητες ατυχημάτων. Αντιθέτως από ότι γενικώς πιστεύεται, οι τράπεζες δεν είναι αποταμιευτικοί αλλά πιστωτικοί οργανισμοί. Σκοπός τους είναι η πώληση των χρημάτων των καταθετών με σκοπό το κέρδος. Η πώληση αυτή γίνεται μέσω δανείων τα οποία έχουν πολλαπλάσιο επιτόκιο από αυτό των καταθέσεων. Όταν όμως τα ποσοστά των μη εξυπηρετούμενων δανείων ξεπεράσουν κάποιο ποσοστό -την κόκκινη γραμμή- τότε η τράπεζα μπαίνει σε status υπό χρεοκοπία. Αντιθέτως οι ασφαλιστικοί οργανισμοί είναι αμιγώς αποταμιευτικοί. Εισπράττουν ασφάλιστρα για να καλύπτουν πολύ μακροχρόνιους κινδύνους (ισόβια σύνταξη, ισόβια νοσηλεία, ασφάλειες ζωής και ανικανοτήτων, ασφάλειες κατοικιών και περιουσιακών στοιχείων που υπάρχουν μόνιμα στην ιδιοκτησία των ασφαλισμένων) και τα εισπράττουν κάθε χρόνο επαναλαμβανόμενα. Σήμερα η ασφαλιστική βιομηχανία εισπράττει κάθε χρόνο 5 τρις$ ενώ πληρώνει περίπου 4 τρις$ σε αποζημιώσεις κάθε τύπου και συντάξεις. Εκτός αυτού οι ασφαλιστικές εταιρείες περιβάλλονται από ένα αντασφαλιστικό / αλληλοασφαλιστικό πλέγμα (μεταθέτει η μία στην άλλη κινδύνους έναντι ασφαλίστρου) το οποίο δημιουργεί έναν παγκόσμια αντασφαλιστικό ιστό μέσω του οποίου πληρώνονται όλες οι μεγάλες φυσικές ή άλλες καταστροφές, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την επιβίωση των εταιρειών. Ανάλογο περιβάλλον ασφάλειας και αξιοπιστίας δεν συναντάται σε κανένα άλλο χρηματοοικονομικό σύστημα στην γη.

Comments

Comments are closed.

Στοιχεία Εταιρείας

K2 - Σύμβουλοι Διαχείρισης Ασφαλιστικών Κινδύνων
Λεωφ. Βουλιαγμένης 90
166 74, Γλυφάδα, Ελλάδα
Τηλεφωνικό κέντρο: (+30) 210 990 2900

Στοιχεία Επικοινωνίας

e-mail address: info@k-2.gr

(+30) 210 990 2900

Είμαστε πάντοτε έτοιμοι να ακούσουμε οποιοδήποτε ασφαλιστικό πρόβλημα ή ζήτημα σας απασχολεί. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας εξυπηρετήσουμε.
Kαλέστε στο τηλεφωνικό κέντρο 9:00 πμ-16.00 μ.μ.

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat