Επικοινωνήστε μαζί μας

(+30) 210 990 2900

Στείλτε μας ένα email!

Στοιχεία επικοινωνίας:

Μήνυμα:

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επιχειρήσεις

Στοιχεία επικοινωνίας

Επιχείρηση

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επαγγελματίες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας:

Επάγγελμα

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ιδιώτες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε καπνιστής;

Ναι Όχι

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ομαδική ασφάλιση

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε επιχείρηση;

Ναι Όχι

Είστε μέλη συλλόγου, ομοσπονδίας, σωματείου;

Ναι Όχι
Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Η γνώμη σας για εμάς είναι πολύ σημαντική

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.
· ·blog

Οι 10+1 προτάσεις των αναλογιστών για την ασφαλιστική αγορά

Generali, Allianz, MetLife, Eurolife ERB, Υδρόγειος, Δύναμις και Interlife μιλούν για το ρόλο του αναλογιστή και τις προκλήσεις της ασφαλιστικής αγοράςΟι αναλογιστές είναι οι άνθρωποι των μαθηματικών και της στατιστικής επιστήμης. Ο ρόλος τους είναι να ποσοτικοποιούν και να επιμετρούν τον κίνδυνο. Να αποτυπώνουν σε αριθμούς το ρίσκο και να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των εταιρειών και τα συμφέροντα των πελατών. Να δημιουργούν μεταξύ του πελάτη και της επιχείρησης μία σχέση αμφίπλευρης ωφέλειας. Το έργο τους είναι απαραίτητο σε πολλούς κλάδους πόσω μάλλον στον ασφαλιστικό που στον πυρήνα των εργασιών του βρίσκεται η διαχείριση του ρίσκου. Η συμβολή τους στην πολιτική που ακολουθεί η εκάστοτε ασφαλιστική επιχείρηση είναι καθοριστική από το σχηματισμό επαρκών τεχνικών αποθεμάτων, το σχεδιασμό των ασφαλιστικών υπηρεσιών και την τιμολόγησή τους μέχρι και την επενδυτική στρατηγική που έχει επιλεγεί.

Το Ασφαλιστικό Marketing μίλησε με τον πρόεδρο της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Generali κ. Π. Δημητρίου, καθώς και με έξι στελέχη εταιρειών τους κ. Β. Βασιλόπουλο από την Allianz, Δ. Γεωργιάδη από τη Eurolife ERB, Θ. Πρόιο από την Interlife, Κ. Θρασυβουλίδη από τη Metlife, Α. Λοβέρδο από τη Δύναμις και Κ. Φλουρή από την Υδρόγειο και κατέγραψε τις απόψεις τους για την ασφαλιστική αγορά. Ας δούμε τι προτείνουν για την ιδιωτική ασφάλιση:

– Να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το φαινόμενο της συνεχούς μείωσης των τιμών των ασφαλίστρων στο βωμό της πρόσκτησης εργασιών, που οδηγεί στη δημιουργία ζημιών για τις εταιρείες.

– Να αναδειχθεί η εταιρική κοινωνική ευθύνη και το κοινωνικό πρόσωπο της ασφάλισης που πρέπει να είναι απόλυτα συνυφασμένο με το ρόλο της αγοράς.

– Να υπάρχει πλήρης διαφάνεια σε ό,τι αφορά στη Φερεγγυότητα των Ασφαλιστικών Εταιρειών.

– Να ενημερώνονται αναλυτικά οι ασφαλισμένοι για την ασφαλιστική σύμβαση που συνάπτουν με την εταιρεία.

– Να διασφαλιστεί η τεχνική αρτιότητα των στελεχών της επιχείρησης και η συνεχής επιμόρφωσή τους. Η ιδιωτική ασφάλιση είναι μία αγορά που υφίσταται πολλές μεταβολές και εξελίσσεται παράλληλα με τις ανάγκες των κοινωνιών και των πολιτών.

– Να μεταβούν σε ένα ψηφιακό και πιο αυτοματοποιημένο μοντέλο οι εταιρείες, μέσα από το οποίο θα μπορέσουν να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που παρέχουν προς τους ασφαλισμένους και να διευρύνουν το πελατολό- γιό τους.

– Να θεσμοθετηθεί η τεκμηρίωση του τιμολογίου κάθε ασφαλιστικής εταιρείας από ελεγμένη Αναλογιστική Μελέτη, η οποία θα διέπεται από συγκεκριμένες προδιαγραφές.

– Να καθοριστούν από τους εμπλεκόμενους φορείς ειδικές προδιαγραφές για κάθε κλάδο ασφάλισης, τις οποίες οι ασφαλιστικές εταιρείες να είναι υποχρεωμένες να τηρούν, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να ασκούν το συγκεκριμένο κλάδο.

– Το Solvency II έχει ήδη παίξει καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών. Το νέο πλαίσιο θα πρέπει να επικοινωνηθεί σε όλους τους εμπλεκόμενους της ασφαλιστικής αγοράς για να βοηθήσει στην κοινή αντίληψη για τη σχέση παροχής ασφάλισης και ανάληψης κινδύνων και κατ’ επέκταση στη σωστή πώληση.

– Τα προγράμματα θα πρέπει να έχουν ορθή και δίκαιη τιμολόγηση για τον πελάτη.

– Υιοθέτηση από τις εταιρείες σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος διακυβέρνησης, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των τεχνικών τμημάτων κάθε Ασφαλιστικής.

Πηγή: asfalistikomarketing.gr

Comments

Comments are closed.

Στοιχεία Εταιρείας

K2 - Σύμβουλοι Διαχείρισης Ασφαλιστικών Κινδύνων
Λεωφ. Βουλιαγμένης 90
166 74, Γλυφάδα, Ελλάδα
Τηλεφωνικό κέντρο: (+30) 210 990 2900

Στοιχεία Επικοινωνίας

e-mail address: info@k-2.gr

(+30) 210 990 2900

Είμαστε πάντοτε έτοιμοι να ακούσουμε οποιοδήποτε ασφαλιστικό πρόβλημα ή ζήτημα σας απασχολεί. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας εξυπηρετήσουμε.
Kαλέστε στο τηλεφωνικό κέντρο 9:00 πμ-16.00 μ.μ.

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat