Επικοινωνήστε μαζί μας

(+30) 210 990 2900

Στείλτε μας ένα email!

Στοιχεία επικοινωνίας:

Μήνυμα:

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επιχειρήσεις

Στοιχεία επικοινωνίας

Επιχείρηση

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επαγγελματίες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας:

Επάγγελμα

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ιδιώτες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε καπνιστής;

Ναι Όχι

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ομαδική ασφάλιση

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε επιχείρηση;

Ναι Όχι

Είστε μέλη συλλόγου, ομοσπονδίας, σωματείου;

Ναι Όχι
Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Η γνώμη σας για εμάς είναι πολύ σημαντική

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.
· ·blog

Ο δεκάλογος της ΤτΕ για τη Συμπεριφορά των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Οι γενικές αρχές και οι κανόνες συμπεριφοράς των διαμεσολαβητών σύμφωνα με την Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιo.

Το πλαίσιο αρχών και κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών στις σχέσεις τους με τους ασφαλισμένους αλλά και τις ασφαλιστικές εταιρείες, επαναπροσδιορίζει η εποπτική αρχή με Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Στόχος της εποπτικής αρχής είναι η εισαγωγή προτύπων στη συμπεριφορά και την ποιότητα των υπηρεσιών της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης σε όλο το φάσμα της σχέσης της με τους καταναλωτές και τις ασφαλιστικές εταιρείες. Έτσι με την Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο οι γενικές αρχές και οι κανόνες συμπεριφοράς που ορίζονται είναι οι εξής:

  1. Κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του:

• Δρα με εντιμότητα νομίμως και με δέουσα προσοχή και επιμέλεια προς τους πελάτες και τις επιχειρήσεις

• Παρέχει υπηρεσίες με πίστη, αντικειμενικότητα και αμεροληψία

• Δημιουργεί, υιοθετεί και χρησιμοποιεί ,μηχανισμούς ορθής πληροφόρησης αποβλέποντας στην ποιότητα της εξυπηρέτησης

• Δρα αμεληττί στις τυχόν εναντίον του αιτιάσεις των πελατών

• Υιοθετεί αποτελεσματικά μέτρα διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων

• Διαφυλάσσει τον μεταξύ των διαμεσολαβητών υγιή ανταγωνισμό

• Οργανώνει κατάλληλα τις πληροφορίες και τα στοιχεία που χρησιμοποιεί και οφείλει να τηρεί συνεχώς και για ικανό χρονικό διάστημα προκειμένου για την άσκηση της δραστηριότητας της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

2. Δεν επιτρέπεται να περιορίζει συμβατικά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα πράξη

3. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα η τήρηση του συνόλου της παρούσας πράξης είναι ευθύνη ξεχωριστά κάθε μέλους της διοίκησης

4. Τηρεί τις υποχρεώσεις όχι μόνο προσυμβατικά αλλά σε κάθε ευκαιρία επικοινωνίας με τον πελάτη

5. Προωθεί μόνο προϊόντα εταιρειών που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα

6. Συνεργάζεται μόνο με διαμεσολαβητές που είναι εγγεγραμμένοι σε μητρώο χώρας της ΕΕ και του ΕΟΧ

7. Απαγορεύεται η πώληση προϊόντων συνδεδεμένων με επενδύσεις από διαμεσολαβητή που δεν κατέχει ειδική πιστοποίηση

8. Οι πάσης φύσεως πληροφορίες, τα ευαίσθητα δεδομένα και τα οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία που περιέρχονται σε γνώση και σε κατοχή του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παροχή των υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

9. Ασκεί την δραστηριότητά του χωρίς να θίγει την τιμή και την υπόληψη των συναδέλφων του να προκαλεί αμφιβολίες για την επαγγελματική τους ικανότητα ή αξιοπιστία. Σε περίπτωση διαφωνία οι διαμεσολαβητές εξαντλούν όλα τα περιθώρια συμβιβασμού είτε απευθείας έιτε μέσω των ασφαλιστικών τους ενώσεων

10. Αποφεύγει κάθε πράξη που θα έθετε σε αμφισβήτηση την αξιοπιστία του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης

Πηγή: insurancedaily.gr

Comments

Comments are closed.

Στοιχεία Εταιρείας

K2 - Σύμβουλοι Διαχείρισης Ασφαλιστικών Κινδύνων
Λεωφ. Βουλιαγμένης 90
166 74, Γλυφάδα, Ελλάδα
Τηλεφωνικό κέντρο: (+30) 210 990 2900

Στοιχεία Επικοινωνίας

e-mail address: info@k-2.gr

(+30) 210 990 2900

Είμαστε πάντοτε έτοιμοι να ακούσουμε οποιοδήποτε ασφαλιστικό πρόβλημα ή ζήτημα σας απασχολεί. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας εξυπηρετήσουμε.
Kαλέστε στο τηλεφωνικό κέντρο 9:00 πμ-16.00 μ.μ.

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat