Επικοινωνήστε μαζί μας

(+30) 210 990 2900

Στείλτε μας ένα email!

Στοιχεία επικοινωνίας:

Μήνυμα:

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επιχειρήσεις

Στοιχεία επικοινωνίας

Επιχείρηση

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επαγγελματίες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας:

Επάγγελμα

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ιδιώτες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε καπνιστής;

Ναι Όχι

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ομαδική ασφάλιση

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε επιχείρηση;

Ναι Όχι

Είστε μέλη συλλόγου, ομοσπονδίας, σωματείου;

Ναι Όχι
Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Η γνώμη σας για εμάς είναι πολύ σημαντική

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.
· ·blog

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΕΥΦΥΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ

Πώς θα το καταφέρετε? Μέσω ειδικών, μοναδικών και άγνωστων προγραμμάτων ασφάλισης.

Πολλοί γνωρίζουν πολλά, λίγοι όμως γνωρίζουν τις λεπτομέρειες και είναι συνειδητά και στοχευόμενα ασφαλισμένοι ακολουθώντας κάποια στρατηγική η οποία θα δώσει σημαντική υπεραξία στην επιχείρησή τους.

Πόσοι πραγματικά γνωρίζουν ότι:

 1. Μπορούν να δώσουν σημαντικές αυξήσεις στα στελέχη / εργαζόμενούς τους χωρίς να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ παραπάνω, χωρίς κανένα τρικ ή δημιουργική λογιστική;
 2. Μπορούν να δέσουν με ‘’χρυσές χειροπέδες’’ τα καλύτερα στελέχη τους με ειδικά ασφαλιστικά προγράμματα δημιουργίας κεφαλαίου με πλήρη έκπτωση δαπανών και νόμιμη απαλλαγή μέρους των εισφορών;
 3. Μπορούν να μειώσουν ραγδαία το κόστος των ομαδικών τους ασφαλιστηρίων διαχωρίζοντας την πρωτοβάθμια από την δευτεροβάθμια περίθαλψη;
 4. Μπορούν να δώσουν την δυνατότητα στους εργαζόμενούς τους να καλύψουν τα κενά σημεία του ομαδικού τους ασφαλιστηρίου με ασήμαντο κόστος;
 5. Έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν ομαδικό συμβόλαιο σύνταξης το οποίο θα πληρώνουν μόνο οι εργαζόμενοι με πλήρη απαλλαγή των ασφαλίστρων από το εισόδημά τους;
 6. Μπορούν να ασφαλίσουν τον εαυτό τους και την οικογένειά τους με πλήρη απαλλαγή δαπανών;
 7. Οι συνεταιρικές επιχειρήσεις μπορούν να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους μέσω διασταυρούμενων ασφαλίσεων των συνεταίρων αποφεύγοντας τον φόρο κληρονομιάς;

Αυτά είναι λίγα από τα πολλά πλεονεκτήματα που μπορεί να αποκτήσει μια επιχείρηση η οποία εφαρμόζει ολιστικό στρατηγικό σχεδιασμό και διαθέτει περιφερειακή όραση, αντλώντας έμπνευση από την ιστορική συγκυρία η οποία διαδραματίζεται στον παρόντα χρόνο. Η σημερινή ιστορική συγκυρία μας φέρνει αντιμέτωπους με μια ολόπλευρη κρίση η οποία χτυπάει ταυτόχρονα ανελέητα την επιχειρηματικότητα και τους εργαζόμενους. Οπότε οποιεσδήποτε εναλλακτικές στρατηγικές που μπορούν να προσδώσουν χαρά και έμπνευση ανατρέποντας το βαρύ σκηνικό είναι ευπρόσδεκτες και καλοδεχούμενες.

Πως αυξάνεται το εισό δημα των εργαζομένων και των εργοδοτών ταυτόχρονα;

Χρησιμοποιώντας καινούργια εργαλεία μαζί με τους χειριστές τους. Χρειάζεται μια νέα αρχιτεκτονική η οποία θα είναι εστιασμένη πάνω στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιχείρησης.
Ο αριθμός των εργαζομένων/στελεχών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα. Για την οικονομία των
παραδειγμάτων θα χρησιμοποιήσουμε επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον 20 εργαζόμενους
και διαθέτουν ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισής τους. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η γνώση από τους ενδιαφερόμενους των συνεπειών που φέρνουν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα οι νέοι φορολογικοί και ασφαλιστικοί νόμοι και η συνειδητοποίηση ότι πρέπει να δημιουργηθούν τα απαραίτητα αναχώματα για να περάσουμε όσο το δυνατόν πιο αλώβητοι στην επόμενη εποχή.

Το όφελος θα προκύψει από έναν συνδυασμό επιλογών:

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥ Σ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ & ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ!
Η επίτευξη του στόχου απαιτεί εξειδικευμένο στρατηγικό σχεδιασμό από την κάθε επιχείρηση με κεντρικό σκοπό την πλέον πρόσφορη εκμετάλλευση των νέων φορολογικών και κοινωνικοασφαλιστικών δεδομένων. Για την ειδική αρχιτεκτονική που θα χρησιμοποιηθεί θα ληφθεί υπόψη η φύση της κάθε επιχείρησης το business plan της και η ανθρωπογεωγραφία της.

 1. Μεταφορά μισθοδοτικού κόστους σε ειδικό αποταμιευτικό λογαριασμό. Το μεταφερόμενο ποσό δημιουργεί έναν έξτρα πλούτο/εισόδημα και για την επιχείρηση και για τους εργαζόμενους. Η επιχείρηση εξοικονομεί εισφορές και μελλοντικό κόστος αποζημίωσης -το οποίο δεν χάνει ο εργαζόμενος!- και οι εργαζόμενοι πληρώνουν λιγότερους φόρους και δημιουργούν ένα μελλοντικό εισόδημα με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους.
 2. Μεταφορά των ατομικών/οικογενειακών συμβολαίων υγείας στην επιχείρηση. Ο νόμος δίνει το δικαίωμα στον επιχειρηματία να δαπανά μέχρι 1500€ ετησίως για κάθε εργαζόμενο για καλύψεις υγείας, ζωής ή ανικανότητας, είτε μέσω ατομικού συμβολαίου είτε μέσω ομαδικού. Η εταιρεία γίνεται συμβαλλόμενος, εκπίπτει την δαπάνη και επιστρέφει μέρος της ή ολόκληρη στον εργαζόμενο. Η συνολική εξοικονόμηση φτάνει το 40% της αξίας του συμβολαίου. Προσθήκη ειδικού όρου εξασφαλίζει την κυριότητα του συμβολαίου.
 3. Δημιουργία ομαδικού συνταξιοδοτικού συμβολαίου με πλήρη έκπτωση εισφορών. Το συμβόλαιο αυτό δεν γίνεται χωρίς την επιχείρηση, όμως η επιχείρηση δεν είναι υποχρεωμένη να συμμετάσχει. Συνεπώς μπορεί να γίνει συμβαλλόμενη και τα στελέχη της επιχείρησης να συμμετάσχουν αυτόβουλα και εθελοντικά. Τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται είναι πλήρως εκπιπτόμενα οπότε η απόδοση του λογαριασμού είναι τουλάχιστον από 22%-45% ετησίως αναλόγως του φορολογικού συντελεστή στον οποίο υπάγεται το στέλεχος.
 4. Μείωση κόστους των ατομικών/οικογενειακών συμβολαίων με παράλληλη χρήση του ομαδικού. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι συμμετάσχουν στο ομαδικό, έχουν σημαντική εξοικονόμηση εισοδήματος αν το συνδυάσουν αρμονικά με το ατομικό/οικογενειακό τους συμβόλαιο. Χρειάζονται ειδικοί όροι οι οποίοι να εγγυώνται τις καλύψεις και την ασφαλισιμότητα εφόσον υπάρξουν μελλοντικές αλλαγές. Η εξοικονόμηση κόστους μπορεί να φτάσει το 50% του συμβολαίου.
 5. Ειδικό πρόγραμμα ελαχίστου κόστους για κάλυψη κενών ομαδικού συμβολαίου. Κανένα ομαδικό συμβόλαιο δεν καλύπτει τις δαπάνες υγείας σε ποσοστό 100%, συνήθως κυμαίνονται μεταξύ 70%-80%. Η κάλυψη των κενών αυτών μπορεί να γίνει με πολύ χαμηλό κόστος -γύρω στα 50€ τον χρόνο- και εξασφαλίζει πλήρη κάλυψη και φυσικά εξοικονόμηση χρημάτων.

Δημιουργία ειδικού προνομιακού μισθολογίου

Επειδή κάθε επιχείρηση και κάθε εργαζόμενος έχουν το δικό τους προφίλ, θα πρέπει να γίνει μια ειδική μελέτη για κάθε περίπτωση η οποία θα οδηγήσει στην δημιουργία ενός ειδικού μισθολογίου για κάθε εργαζόμενο. Η διαδικασία είναι ελάχιστα σύνθετη αλλά σαφώς αξίζει τον κόπο, αφού οδηγεί σε αύξηση αποδοχών του εργαζόμενου, μείωση κόστους της επιχείρησης και αρμονικό, ενδυναμωμένο περιβάλλον.

Εξαιρετικά οφέλη προκύπτουν για τις εταιρείες οι οποίες έχουν την δυνατότητα να εφαρμόσουν πολιτικές ‘’ασφαλιστικής ευφυΐας’’. Ας δούμε κάποιες από αυτές:

Διαχείριση κόστους ομαδικού συμβολαίου. Τα ομαδικά συμβόλαια όσο παλιώνουν γίνονται όλο και πιο ζημιογόνα. Αυτό συμβαίνει διότι οι εργαζόμενοι εξοικειώνονται με την χρήση τους και χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό τις παροχές πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι η επιβάρυνση του συντελεστή loss ratio και η αύξηση των ασφαλίστρων κάθε χρόνο. Η λύση σε αυτή την περίπτωση είναι ο διαχωρισμός των παροχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης με εκχώρηση των πρώτων σε ένα σχήμα capitation* το οποίο είναι οικονομικότερο και πολύ ξεκάθαρο για τους χρήστες. Ταυτόχρονα, απεμπλέκει από χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες το τμήμα διαχείρισης του ομαδικού της επιχείρησης. Ως επιστέγασμα, την ώρα της ανανέωσης του ομαδικού συμβολαίου η επιχείρηση αντί να πληρώσει αυξημένο ασφάλιστρο θα λάβει και επιστροφή χρημάτων λόγω καλού αποτελέσματος. όπως προβλέπουν σχεδόν όλα τα ομαδικά ασφαλιστήρια.

‘’Χρυσές χειροπέδες’’ στα πολύτιμα στελέχη. Με δεδομένη την ασφυκτική κατάσταση στον χώρο των
ασφαλιστικών εισφορών και της φορολογίας, μέρος των οικονομικών ωφελημάτων των στελεχών κλειδιά των επιχειρήσεων θα μπορούσαν να δίνονται μέσω μακροπρόθεσμων ασφαλιστικών προγραμμάτων αποταμιευτικής φιλοσοφίας. Το όφελος για όλους θα ήταν πολύ μεγάλο, ενώ η επιχείρηση ως συμβαλλόμενος θα κρατούσε η ίδια το κλειδί για το αν, το πότε και το πως θα δοθούν αυτά τα χρήματα στα στελέχη.

Πληρωμή των ατομικών συμβολαίων από την επιχείρηση. Ο φορολογικός νόμος 4172 άρθρο 22α ορίζει ότι ‘’επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών οι οποίες πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης’’. Στο επόμενο άρθρο 23 ορίζονται οι δαπάνες οι οποίες είναι μη εκπιπτόμενες. Είναι ξεκάθαρο ότι οι δαπάνες οι οποίες γίνονται για την ασφάλιση νοσοκομειακής περίθαλψη, την απώλεια ζωής και την ανικανότητα προς εργασία του επιχειρηματία είναι εκπιπτόμενες διότι σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον συμβούν τα ανωτέρω περιστατικά και δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη, τίθεται σε κίνδυνο η λειτουργία όλης της επιχείρησης και των εργαζομένων σε αυτές. Οπότε την στιγμή που εκπίπτουν οι δαπάνες για την ασφάλιση των άψυχων συντελεστών της εταιρείας (κτίρια, μηχανήματα, εξοπλισμός κλπ) εκπίπτουν και οι δαπάνες για την προστασία των πραγματικών συντελεστών παραγωγής πλούτου που είναι οι επιχειρηματίες και τα πρόσωπα κλειδιά των επιχειρήσεων. Υπό προϋποθέσεις μπορούν να καλυφθούν η οικογένεια του επιχειρηματία καθώς και η ασφάλιση συνταξιοδότησης ως κεφάλαιο που θα χρησιμοποιηθεί για την διαδοχή της επιχείρησης στην επόμενη γενιά.

Μία ακόμα πρόταση ‘’ασφαλιστικής ευφυΐας’’ είναι η ασφάλιση συνεταιρικού μεριδίου η οποία είναι ξεχωριστό κεφάλαιο, αλλά και πολλές ακόμα οι οποίες θα πρέπει να αναλυθούν μαζί με το
προφίλ της κάθε εταιρείας.

Το σίγουρο είναι ότι ζούμε σε μια εντελώς διαφορετική εποχή σε σχέση με αυτήν που ζούσαμε μέχρι λίγους μήνες πριν. Η όσο το δυνατόν πιο γρήγορη προσαρμογή στα νέα δεδομένα, θα προσδώσει μεγάλο όφελος και συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Πηγή: K2 Newsletter Μαρτίου 2017

Comments

Comments are closed.

Στοιχεία Εταιρείας

K2 - Σύμβουλοι Διαχείρισης Ασφαλιστικών Κινδύνων
Λεωφ. Βουλιαγμένης 90
166 74, Γλυφάδα, Ελλάδα
Τηλεφωνικό κέντρο: (+30) 210 990 2900

Στοιχεία Επικοινωνίας

e-mail address: info@k-2.gr

(+30) 210 990 2900

Είμαστε πάντοτε έτοιμοι να ακούσουμε οποιοδήποτε ασφαλιστικό πρόβλημα ή ζήτημα σας απασχολεί. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας εξυπηρετήσουμε.
Kαλέστε στο τηλεφωνικό κέντρο 9:00 πμ-16.00 μ.μ.

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat