Επικοινωνήστε μαζί μας

(+30) 210 990 2900

Στείλτε μας ένα email!

Στοιχεία επικοινωνίας:

Μήνυμα:

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επιχειρήσεις

Στοιχεία επικοινωνίας

Επιχείρηση

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επαγγελματίες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας:

Επάγγελμα

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ιδιώτες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε καπνιστής;

Ναι Όχι

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ομαδική ασφάλιση

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε επιχείρηση;

Ναι Όχι

Είστε μέλη συλλόγου, ομοσπονδίας, σωματείου;

Ναι Όχι
Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Η γνώμη σας για εμάς είναι πολύ σημαντική

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.
· ·blog

Τί είναι και ποιος ο ρόλος του αντασφαλιστή?

Ο Αντασφαλιστής είναι συνήθως μια πολυεθνική ασφαλιστική εταιρεία τεραστίων διαστάσεων, η οποία έχει ως πελάτες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες αναλαμβάνουν να ασφαλίσουν στο 100%, δηλαδή να αναλάβουν πλήρως το ρίσκο, κινδύνους την αποζημίωση των οποίων, αν και εφόσον χρειασθεί, είναι σε θέση να εκταμιεύσουν χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας.
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, δηλαδή είτε όταν το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι πολύ μεγάλο, είτε όταν ο κίνδυνος είναι αρκετά πιθανός να πραγματοποιηθεί, είτε όταν ο συνδυασμός ύψους ασφαλιζόμενου κεφαλαίου και βαθμού επικινδυνότητας της ασφάλισης καθιστούν την ανάληψη του κινδύνου στο 100% επισφαλή, οι ασφαλιστικές εταιρείες απευθύνονται στους αντασφαλιστές, οι οποίοι αναλαμβάνουν μέρος του ρίσκου. Έτσι, ένας μεγάλος κίνδυνος ασφαλίζεται συνήθως από περισσότερες από μία ασφαλιστικές εταιρείες. Φυσικά, ο ασφαλισμένος έχει ασφαλιστήριο συμβόλαιο με μία ασφαλιστική εταιρεία και για οτιδήποτε χρειασθεί απευθύνεται μόνο σε αυτή.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες συχνά δρουν και ως αντασφαλιστικές εταιρείες. Δηλαδή, όταν έχουν έναν κίνδυνο του οποίου το ρίσκο δεν επιθυμούν να αναλάβουν στο 100%, τον «σπάζουν» σε περισσότερα κομμάτια και δίνουν από ένα σε άλλες ασφαλιστικές εταιρείες. Έτσι, για παράδειγμα, η ασφαλιστική Α (που είναι η ασφαλιστική εταιρεία στην οποία απευθύνθηκε ο ασφαλισμένος) μπορεί να αναλαμβάνει το 40% του κινδύνου, η ασφαλιστική Β το 30% και η Ασφαλιστική Γ το υπόλοιπο 30%. Φυσικά, η αναλογία του ασφαλίστρου πιστώνεται στην αντίστοιχη εταιρεία, όπως θα χρεωθεί και η αντίστοιχη αναλογία αποζημίωσης, αν και εφόσον χρειασθεί.
Με τον τρόπο αυτό, ο ασφαλιστικός κλάδος καθίσταται πιο σταθερός και δυνατός, αφού δημιουργείται ένα δίχτυ ασφαλείας γύρω από τις εταιρείες και, κατά συνέπεια, γύρω από τα συμφέροντα του ασφαλιζόμενου.
Πηγή: insuranceforum.gr

Comments

Comments are closed.

Στοιχεία Εταιρείας

K2 - Σύμβουλοι Διαχείρισης Ασφαλιστικών Κινδύνων
Λεωφ. Βουλιαγμένης 90
166 74, Γλυφάδα, Ελλάδα
Τηλεφωνικό κέντρο: (+30) 210 990 2900

Στοιχεία Επικοινωνίας

e-mail address: info@k-2.gr

(+30) 210 990 2900

Είμαστε πάντοτε έτοιμοι να ακούσουμε οποιοδήποτε ασφαλιστικό πρόβλημα ή ζήτημα σας απασχολεί. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας εξυπηρετήσουμε.
Kαλέστε στο τηλεφωνικό κέντρο 9:00 πμ-16.00 μ.μ.

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat