Επικοινωνήστε μαζί μας

(+30) 210 990 2900

Στείλτε μας ένα email!

Στοιχεία επικοινωνίας:

Μήνυμα:

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επιχειρήσεις

Στοιχεία επικοινωνίας

Επιχείρηση

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επαγγελματίες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας:

Επάγγελμα

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ιδιώτες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε καπνιστής;

Ναι Όχι

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ομαδική ασφάλιση

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε επιχείρηση;

Ναι Όχι

Είστε μέλη συλλόγου, ομοσπονδίας, σωματείου;

Ναι Όχι
Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Η γνώμη σας για εμάς είναι πολύ σημαντική

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.
· ·blog

Τι δικαίωμα έχει η ασφαλιστική εταιρεία, όταν από δόλο γίνει κακή περιγραφή του ασφαλιζομένου κινδύνου;

Πολλές φορές κάποιοι πελάτες όταν συνάπτουν ασφάλιση σε κάποια εταιρεία, αποκρύπτουν σημαντικά στοιχεία της υγείας τους ή των περιουσιακών στοιχείων, που ενδιαφέρονται να ασφαλίσουν.
Σε αυτές τις περιπτώσεις ο διαμεσολαβητής δεν έχει γνώση των αληθινών στοιχείων. Υπάρχουν και περιπτώσεις που οι πελάτες σε συνεργασία με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, κατά την συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης, αποκρύπτουν με δόλο σημαντικά στοιχεία, που εάν τα γνώριζε η ασφαλιστική εταιρεία, είτε θα ασφάλιζε με ειδικούς όρους και προϋποθέσεις, είτε θα απέρριπτε τελείως τον προς ασφάλιση κίνδυνο. Από την στιγμή που η ασφαλιστική εταιρεία θα λάβει γνώση των αληθινών περιστατικών έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση εντός ενός μήνα και εάν επέλθει ζημία απαλλάσσεται της υποχρέωσης να αποζημιώσει! Ο ρόλος ενός επαγγελματία διαμεσολαβητή κατά την συμπλήρωση της αίτησης, είναι να περιγράψει την κατάσταση υγείας του πελάτη, ή τα περιουσιακά στοιχεία του, το σπίτι, το εξοχικό, την επιχείρηση, το σκάφος, τα εμπορεύματα, την ευθύνη κτλ, με λεπτομέρεια απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις της αίτησης αναλυτικά. Ο διαμεσολαβητής είναι ακόμα υπεύθυνος να προσκομίσει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα που θα ζητηθούν από την εταιρεία για να αξιολογηθεί σωστότερα ο πελάτης ή να διευκρινίσει γραπτά τυχόν άλλες λεπτομέρειες που ζητά η ασφαλιστική εταιρεία για να ασφαλίσει. Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, που συνάφθηκε με ψευδή στοιχεία του πελάτη, δεν ισχύει ακόμα και εάν έχει εκδοθεί από την ασφαλιστική εταιρεία, εάν έχει παραδοθεί από τον διαμεσολαβητή, ακόμα και εάν έχει εξοφληθεί το ασφάλιστρο από τον πελάτη!

Πηγή: nextdeal.gr

Comments

Comments are closed.

Στοιχεία Εταιρείας

K2 - Σύμβουλοι Διαχείρισης Ασφαλιστικών Κινδύνων
Λεωφ. Βουλιαγμένης 90
166 74, Γλυφάδα, Ελλάδα
Τηλεφωνικό κέντρο: (+30) 210 990 2900

Στοιχεία Επικοινωνίας

e-mail address: info@k-2.gr

(+30) 210 990 2900

Είμαστε πάντοτε έτοιμοι να ακούσουμε οποιοδήποτε ασφαλιστικό πρόβλημα ή ζήτημα σας απασχολεί. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας εξυπηρετήσουμε.
Kαλέστε στο τηλεφωνικό κέντρο 9:00 πμ-16.00 μ.μ.

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat