Επικοινωνήστε μαζί μας

(+30) 210 990 2900

Στείλτε μας ένα email!

Στοιχεία επικοινωνίας:

Μήνυμα:

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επιχειρήσεις

Στοιχεία επικοινωνίας

Επιχείρηση

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επαγγελματίες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας:

Επάγγελμα

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ιδιώτες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε καπνιστής;

Ναι Όχι

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ομαδική ασφάλιση

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε επιχείρηση;

Ναι Όχι

Είστε μέλη συλλόγου, ομοσπονδίας, σωματείου;

Ναι Όχι
Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Η γνώμη σας για εμάς είναι πολύ σημαντική

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.
· ·blog

Τι είναι το δικαίωμα εναντίωσης και πότε ισχύει;

Ένα από τα δικαιώματα του λήπτη της ασφάλισης είναι και το δικαίωμα εναντίωσης.
Σε δυο περιπτώσεις ο πελάτης έχει δικαίωμα εναντίωσης στο ασφαλιστήριο που σύναψε. Εάν το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου που του παραδίδει ο διαμεσολαβητής παρεκκλίνει από την αίτησή του προς ασφάλιση, ή εάν δεν του παραδόθηκαν οι όροι του ασφαλιστηρίου και η απαραίτητη πληροφόρηση περί αυτού. Σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφοι 5 & 6, του Νόμου 2496/1997 περί ιδιωτικής ασφάλισης, εάν ο πελάτης διαφωνεί με το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εναντιωθεί γραπτά μέσα σε 14 ημέρες από την παράδοση του ασφαλιστηρίου. Σε αντίθετη περίπτωση το συμβόλαιο ισχύει αναδρομικά από το χρόνο σύναψης του. Το δικαίωμα εναντίωσης αποσβέννυται μετά 10 μήνες, από την πληρωμή του πρώτου ασφαλίστρου. To δικαίωμα εναντίωσης επί παρεκκλίσεων του ασφαλιστηρίου, ασκείται από τον πελάτη μέσα σε 30 ημέρες από την παράδοση του συμβολαίου. Η άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης από το συμβαλλόμενο έχει σαν αποτέλεσμα την ακύρωση της ασφαλιστικής σύμβασης. Στην περίπτωση που έχει πληρωθεί το ασφάλιστρο και έχει καταβληθεί αποζημίωση, η εταιρεία δεν ακυρώνει το συμβόλαιο. Το έντυπο της εναντίωσης συνοδεύει απαραίτητα όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και ο διαμεσολαβητής έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τον πελάτη για τα δικαιώματα του.

Πηγή: nextdeal.gr

Comments

Comments are closed.

Στοιχεία Εταιρείας

K2 - Σύμβουλοι Διαχείρισης Ασφαλιστικών Κινδύνων
Λεωφ. Βουλιαγμένης 90
166 74, Γλυφάδα, Ελλάδα
Τηλεφωνικό κέντρο: (+30) 210 990 2900

Στοιχεία Επικοινωνίας

e-mail address: info@k-2.gr

(+30) 210 990 2900

Είμαστε πάντοτε έτοιμοι να ακούσουμε οποιοδήποτε ασφαλιστικό πρόβλημα ή ζήτημα σας απασχολεί. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας εξυπηρετήσουμε.
Kαλέστε στο τηλεφωνικό κέντρο 9:00 πμ-16.00 μ.μ.

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat