Επικοινωνήστε μαζί μας

(+30) 210 990 2900

Στείλτε μας ένα email!

Στοιχεία επικοινωνίας:

Μήνυμα:

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επιχειρήσεις

Στοιχεία επικοινωνίας

Επιχείρηση

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επαγγελματίες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας:

Επάγγελμα

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ιδιώτες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε καπνιστής;

Ναι Όχι

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ομαδική ασφάλιση

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε επιχείρηση;

Ναι Όχι

Είστε μέλη συλλόγου, ομοσπονδίας, σωματείου;

Ναι Όχι
Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Η γνώμη σας για εμάς είναι πολύ σημαντική

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.
· ·blog

Τι πρέπει να ξέρει ο καταναλωτής για την ομαδική ασφάλιση

Ομαδική Ασφάλιση

Οι ομαδικές ασφαλίσεις απευθύνονται σε συγκροτημένες ομάδες ατόμων με κοινή ιδιότητα (π.χ. υπάλληλοι ή συνεργάτες μίας επιχείρησης). Συνηθισμένη είναι επίσης η ομαδική ασφάλιση δανειοληπτών με σκοπό την αποπληρωμή του δανείου σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας.

Η συγκροτημένη ομάδα θα πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Να υπάρχει της ασφάλισης
  2. Να αποτελείται από 10 τουλάχιστον άτομα
  3. Τα άτομα να είναι ηλικίας μικρότερης των 65 ετών

Η έννοια της ομάδας διευρύνεται και συμπεριλαμβάνει τα εξαρτώμενα μέλη του ασφαλιζομένου. Με τον όρο αυτό εννοούνται ο/η σύζυγος και τα τέκνα με ηλικία από 1 μηνός έως και 18 ετών.

Ασφάλιση Ζωής

Σε περίπτωση θανάτου το κεφάλαιο της κάλυψης καταβάλλεται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου. Το κεφάλαιο μπορεί να είναι είτε σταθερό ποσό, είτε ποσό πολλαπλάσιο του μικτού μηνιαίου μισθού του.

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα για Εργασία

Σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας από ασθένεια το κεφάλαιο της κάλυψης καταβάλλεται στον ασφαλιζόμενο.

 Ασφάλιση Ατυχημάτων

Σε περίπτωση θανάτου από ατύχημα το κεφάλαιο της κάλυψης καταβάλλεται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου επιπλέον του κεφαλαίου της ασφάλισης ζωής. Σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα το κεφάλαιο της κάλυψης καταβάλλεται στον ασφαλιζόμενο. Σε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας από ατύχημα ποσοστό % του κεφαλαίου (ανάλογα με τον βαθμό ανικανότητας) της κάλυψης καταβάλλεται στον ασφαλιζόμενο.

Προσωρινή Ανικανότητα από Ασθένεια ή Ατύχημα (Απώλεια Εισοδήματος)

Σε περίπτωση προσωρινής ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα, καταβάλλεται στον ασφαλιζόμενο μηνιαίο ποσό από την 1η ημέρα της ανικανότητας ή μετά από κάποια περίοδο αναμονής (ανάλογα με την κάλυψη του κύριου ασφαλιστικού φορέα του ασφαλιζόμενου) και μέχρι 12 μήνες ανώτατο όριο κατά περίπτωση.

Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες από Ατύχημα

Καλύπτονται οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον εργαζόμενο λόγω ατυχήματος, εντός ή εκτός νοσοκομείου και αφορούν την αμοιβή εξειδικευμένου ιατρού, φάρμακα, ακτινολογικές και διαγνωστικές εξετάσεις, επιδέσμους και νάρθηκες. Η συγκεκριμένη παροχή συναντάται σε ομαδικά προγράμματα προσανατολισμένα στην κάλυψη ατυχήματος.

Νοσοκομειακό Επίδομα

Σε περίπτωση νοσηλείας σε νοσοκομείο ή κλινική από ασθένεια ή ατύχημα καταβάλλεται ένα επίδομα ημερησίως από την 1η ημέρα της νοσηλείας και μέχρι κάποιο ανώτατο όριο ημερών κατά περίπτωση, ανεξάρτητα από το ύψος των δαπανών νοσηλείας.

Ευρεία Νοσοκομειακή Περίθαλψη

Αποζημιώνονται έξοδα (συνήθως το 80% των εξόδων) που θα πραγματοποιηθούν εντός νοσοκομείου ή κλινικής από ασθένεια ή ατύχημα ετησίως ή ανά περίπτωση μέχρι κάποιο όριο. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος εισπράξει αποζημίωση από τον κύριο ασφαλιστικό του φορέα ή άλλο ιδιωτικό φορέα τουλάχιστον 20% τότε η εταιρεία θα καταβάλλει το 100% της διαφοράς που τυχόν θα προκύψει και μέχρι το ανώτατο όριο.

Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη

Αποζημιώνονται έξοδα (συνήθως το 80% των εξόδων) για ιατρικές επισκέψεις, εργαστηριακές / μικροβιολογικές / ακτινολογικές εξετάσεις και αγορά φαρμάκων μέχρι κάποιο ανώτατο ετήσιο όριο.

Παροχές Μητρότητας

Καταβάλλεται επίδομα για φυσιολογικό τοκετό, καισαρική τομή και αποβολή.

Χειρουργικό Επίδομα

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, καταβάλλεται επίδομα βάσει πίνακα εγχειρήσεων. Το επίδομα αυτό συνήθως καταβάλλεται μόνο σε περίπτωση νοσηλείας σε δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών

Σε περίπτωση που διαγνωσθούν οι πιο κάτω σοβαρές ασθένειες καταβάλλεται το κεφάλαιο της κάλυψης. Οι σοβαρές ασθένειες είναι: καρδιακή προσβολή, στεφανιαία νόσος που απαιτεί χειρουργική επέμβαση, εγκεφαλικό επεισόδιο, καρκίνος, νεφρική ανεπάρκεια, παράλυση / παραπληγία, ολική απώλεια όρασης, απώλεια ενός άκρου.

Συντάξεις

Τα προγράμματα ομαδικών ασφαλίσεων παροχής εφάπαξ ή σύνταξης, διακρίνονται με τα εξής κριτήρια:

  1.  Τη δομή των εισφορών ή παροχών
  2. Την επενδυτική πολιτική των αποθεμάτων

Η δομή των εισφορών ή παροχών,διακρίνονται σε:

  1. Καθορισμένης Παροχής, όπου καθορίζεται εξ αρχής η παροχή προς τον ασφαλισμένο και στη συνέχεια υπολογίζονται οι εισφορές που απαιτούνται για την εξασφάλιση αυτής της παροχής
  2. Καθορισμένης Εισφοράς, όπου καθορίζεται εξ αρχής η εισφορά (σταθερή) για τον κάθε ασφαλισμένο οπότε η τελική παροχή προς αυτόν εξαρτάται από τη συσσώρευση των εισφορών και των αντίστοιχων επενδυτικών αποδόσεων.

Η επενδυτική πολιτική των αποθεμάτων διακρίνεται σε:

  1.  «Παραδοσιακά Προϊόντα», όπου επενδύονται τα αποθέματα συνολικά για όλους τους ασφαλισμένους της. Η ασφαλιστική εταιρία εγγυάται το ελάχιστο επιτόκιο των επενδυόμενων αποθεμάτων και ο ασφαλιζόμενος συμμετέχει στην υπεραπόδοση αυτών.
  2. «Προϊόντα Συνδεδεμένα με Επενδύσεις» (Unit Linked), όπου ο πελάτης επιλέγει την επενδυτική πολιτική των δικών του αποθεμάτων, επιλέγοντας μεταξύ διαφόρων κατηγοριών αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν τα κεφάλαια τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Πηγή: insurancedaily.gr

Comments

Comments are closed.

Στοιχεία Εταιρείας

K2 - Σύμβουλοι Διαχείρισης Ασφαλιστικών Κινδύνων
Λεωφ. Βουλιαγμένης 90
166 74, Γλυφάδα, Ελλάδα
Τηλεφωνικό κέντρο: (+30) 210 990 2900

Στοιχεία Επικοινωνίας

e-mail address: info@k-2.gr

(+30) 210 990 2900

Είμαστε πάντοτε έτοιμοι να ακούσουμε οποιοδήποτε ασφαλιστικό πρόβλημα ή ζήτημα σας απασχολεί. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας εξυπηρετήσουμε.
Kαλέστε στο τηλεφωνικό κέντρο 9:00 πμ-16.00 μ.μ.

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat