Επικοινωνήστε μαζί μας

(+30) 210 990 2900

Στείλτε μας ένα email!

Στοιχεία επικοινωνίας:

Μήνυμα:

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επιχειρήσεις

Στοιχεία επικοινωνίας

Επιχείρηση

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επαγγελματίες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας:

Επάγγελμα

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ιδιώτες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε καπνιστής;

Ναι Όχι

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ομαδική ασφάλιση

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε επιχείρηση;

Ναι Όχι

Είστε μέλη συλλόγου, ομοσπονδίας, σωματείου;

Ναι Όχι
Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Η γνώμη σας για εμάς είναι πολύ σημαντική

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.
· ·blog

Μη προγραμματισμένη και προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μη προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη (στην ευρωπη σε ταξιδι)
Μην ξεχνάτε ότι για έκτακτη ανάγκη οπουδήποτε στην ΕΕ μπορείτε να καλέσετε για βοήθεια το 112 από οποιοδήποτε σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, δωρεάν.

Εάν πρέπει να επισκεφθείτε γιατρό ή εάν χρειάζεστε νοσοκομειακή περίθαλψη κατά τη διάρκεια ταξιδιού σας σε άλλη χώρα της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας μπορεί να απλουστεύσει τις διοικητικές διατυπώσεις και να διευκολύνει την επιστροφή του ποσού που καταβάλατε για περίθαλψη στο πλαίσιο του δημόσιου συστήματος υγείας. Μην ξεχνάτε ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής ασφάλισης ποικίλλουν ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ. Σε μερικές χώρες ίσως χρειαστεί να πληρώσετε απευθείας τον γιατρό ή το νοσοκομείο για την περίθαλψή σας, ενώ σε άλλες δεν χρειάζεται. Μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω του Διαδικτύου για το εθνικό σύστημα υγείας της χώρας που επισκέπτεστε, και συγκεκριμένα από τον αντίστοιχο εθνικό ασφαλιστικό φορέα , ένα εθνικό σημείο επικοινωνίας ή την εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας γίνεται δεκτή μόνον από γιατρούς ή νοσοκομεία που είναι συμβεβλημένα με το δημόσιο σύστημα υγείας. Προσοχή: δεν καλύπτει την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη! Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να είναι δυνατή η επιστροφή των εξόδων όταν επιστρέψετε στη χώρα σας. Ωστόσο, θα ήταν σκόπιμο να ενημερωθείτε προτού φύγετε για τα δικαιώματά σας, διότι οι κανόνες επιστροφής των εξόδων μπορεί να ποικίλλουν!

Προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη (στην ΕΕ)

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, έχετε δικαίωμα να μεταβείτε για ιατρική περίθαλψη σε άλλη χώρα της ΕΕ υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Προτού ξεκινήσετε, θα πρέπει να γνωρίζετε καλά ποια είναι τα δικαιώματά σας καθώς και οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε.

Μάθετε περισσότερα για:

 • το δικαίωμά σας να μεταβείτε για προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό.
 • την αναζήτηση νοσοκομείου στο εξωτερικό κατάλληλου για τη θεραπευτική αγωγή που χρειάζεστε.
 • τα έξοδα και την επιστροφή των εξόδων μετά την προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό.
 • Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες.

1. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ιατρική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος όπως και οι κάτοικοι της χώρας αυτής.
Ωστόσο, ορισμένες χώρες μπορούν να περιορίζουν την πρόσβαση σε ορισμένα είδη ιατρικής περίθαλψης – επειδή η ζήτηση για ιατρική περίθαλψη υπερβαίνει την ικανότητά τους να την παρέχουν. Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά από το Εθνικό Σημείο Επικοινωνίας της χώρας στην οποία θέλετε να μεταβείτε για περίθαλψη. Μπορεί επίσης να δικαιούστε κατ΄αρχήν επιστροφή του συνόλου ή μέρους του κόστους. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα δαπάνες και επιστροφή δαπανών.
2. Πώς να βρείτε τον κατάλληλο πάροχο ιατρικής περίθαλψης στο εξωτερικό.
Για να βρείτε νοσοκομείο, νοσηλευτικό ίδρυμα, ή άλλον φορέα ιατρικής περίθαλψης που να παρέχει τη θεραπευτική αγωγή την οποία έχετε ανάγκη σε άλλη χώρα της ΕΕ, μπορείτε να ρωτήσετε τον ασφαλιστικό σας φορέα.
3. Δαπάνες και επιστροφή δαπανών.

Υπάρχουν δύο τρόποι κάλυψης των δαπανών:

α. Να καλύψει ο ασφαλιστικός σας φορέας απευθείας όλες τις δαπάνες.

 • Το σύστημα αυτό ισχύει για τους δημόσιους φορείς υγειονομικής περίθαλψης – μπορεί όμως να μην καλύπτει την ιδιωτική περίθαλψη.
 • Πριν από το ταξίδι σας για ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό, πρέπει να ζητήσετε προέγκριση από τον ασφαλιστικό σας φορέα. Αν πάρετε προέγκριση, θα σας δοθεί το σχετικό έντυπο αίτησης (το λεγόμενο δελτίο S2).
 • Το πλήρες κόστος της περίθαλψής σας θα καλυφθεί από τον ασφαλιστικό σας φορέα.
 • Η κάλυψη των δαπανών γίνεται συνήθως με απευθείας ρύθμιση μεταξύ των αρμόδιων ασφαλιστικών φορέων, έτσι δεν θα πρέπει να πληρώσετε για την περίθαλψη.

Ωστόσο, αν λάβετε περίθαλψη σε χώρα στην οποία οι ασθενείς πληρώνουν συνήθως για την περίθαλψή τους και στη συνέχεια οι δαπάνες τους επιστρέφονται από τον ασφαλιστικό τους φορέα, ενδεχομένως να πρέπει να καλύψετε μερικές δαπάνες. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ζητήσετε επιστροφή των δαπανών από τις της χώρας στην οποία σας χορηγήθηκε περίθαλψη. Θα σας επιστραφούν απευθείας οι δαπάνες περίθαλψης στα ίδια ποσοστά που ισχύουν και για τους κατοίκους αυτής της χώρας. Εναλλακτικά, μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή των δαπανών από τον ασφαλιστικό σας φορέα όταν επιστρέψετε στη χώρα σας. Εάν το ποσοστό επιστροφής των δαπανών για την ιατρική περίθαλψη που λάβατε στο εξωτερικό είναι υψηλότερο στη χώρα στην οποία είστε ασφαλισμένος, δικαιούστε να ζητήσετε συμπληρωματική επιστροφή δαπανών από τον ασφαλιστικό σας φορέα ώστε να καλυφθεί η διαφορά.

β. Να πληρώσετε για την περίθαλψη και στη συνέχεια να ζητήσετε επιστροφή των δαπανών.

 • Η επιλογή αυτή καλύπτει όλους τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, δημόσιους και ιδιωτικούς.
 • Θα σας επιστραφούν οι δαπάνες μέχρι το ύψος του κόστους της εν λόγω θεραπείας στη χώρα σας, αλλά μόνον αν δικαιούστε να υποβληθείτε σε αυτή τη θεραπεία στη χώρα σας.

Προσοχή: μπορεί να χρειάζεται να υποβάλετε αίτηση προέγκρισης – ενημερωθείτε από το Εθνικό Σημείο Επικοινωνίας της χώρας σας.
Ανεξάρτητα από τον τρόπο που θα επιλέξετε, ο ασφαλιστικός σας φορέας δεν μπορεί να σας αρνηθεί το αίτημά σας για προέγκριση αν:

 • η θεραπευτική αγωγή που χρειάζεστε δεν μπορεί να σας παρασχεθεί στη χώρα σας, αλλά καλύπτεται από την ασφάλισή σας.
 • δεν μπορείτε να υποβληθείτε στη θεραπευτική αγωγή που χρειάζεστε στη χώρα σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις σχετικές δαπάνες και τον τρόπο επιστροφής τους, είτε απευθείας από τον ασφαλιστικό σας φορέα είτε από το Εθνικό Σημείο Επικοινωνίας της χώρας της ΕΕ στην οποία θέλετε να υποβληθείτε σε θεραπεία.

Comments

Comments are closed.

Στοιχεία Εταιρείας

K2 - Σύμβουλοι Διαχείρισης Ασφαλιστικών Κινδύνων
Λεωφ. Βουλιαγμένης 90
166 74, Γλυφάδα, Ελλάδα
Τηλεφωνικό κέντρο: (+30) 210 990 2900

Στοιχεία Επικοινωνίας

e-mail address: info@k-2.gr

(+30) 210 990 2900

Είμαστε πάντοτε έτοιμοι να ακούσουμε οποιοδήποτε ασφαλιστικό πρόβλημα ή ζήτημα σας απασχολεί. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας εξυπηρετήσουμε.
Kαλέστε στο τηλεφωνικό κέντρο 9:00 πμ-16.00 μ.μ.

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat