Συνέδριο Ένωσης Ιδιοκτητών Αχαΐας

«Το αύριο του ακινήτου σας είναι εξασφαλισμένο αν αυτό δεν είναι ασφαλισμένο;»

«Το αύριο του ακινήτου σας είναι εξασφαλισμένο αν αυτό δεν είναι ασφαλισμένο;»
Πάνω σε αυτο το ερώτημα κυμάνθηκε η ομιλία μου στο πολύ πετυχημένο συνέδριο της Ένωσης Ιδιοκτητών Αχαΐας την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε μεταξύ 1h.44′.30” έως και 1h.50′.00″ στο ακόλουθο link του youtube: https://bit.ly/3xvFXia

2021-11-28T14:11:02+00:00
This website uses cookies and third party services. Ok