Επικοινωνήστε μαζί μας

(+30) 210 990 2900

Στείλτε μας ένα email!

Στοιχεία επικοινωνίας:

Μήνυμα:

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επιχειρήσεις

Στοιχεία επικοινωνίας

Επιχείρηση

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επαγγελματίες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας:

Επάγγελμα

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ιδιώτες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε καπνιστής;

Ναι Όχι

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ομαδική ασφάλιση

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε επιχείρηση;

Ναι Όχι

Είστε μέλη συλλόγου, ομοσπονδίας, σωματείου;

Ναι Όχι
Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Η γνώμη σας για εμάς είναι πολύ σημαντική

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Business insurance

ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ

Η ενεργητικότητά μας σε συνδυασμό με την καινοτόμο διάθεσή μας και την βαθιά τεχνογνωσία, τροφοδοτούν το ενδιαφέρον μας για την επίλυση των προβλημάτων του επιχειρηματία πελάτη μας.
Οι κύριες κατευθύνσεις της στρατηγικής μας για ουσιαστικά αποτελέσματα είναι οι εξής:

 • Η προστασία του έμψυχου δυναμικού της επιχείρησής σας, το οποίο  αποτελεί το ζωτικότερο και σημαντικότερο κεφάλαιο της.
 • Η προστασία της περιουσίας και της φήμη σας.
 • Η προσέλκυση νέων ταλέντων κοντά σας.
 • Η παροχή συνεχούς updating σε προϊόντα και υπηρεσίες, έτσι ώστε να προπορεύεστε των εξελίξεων.

Ωστόσο, ιδιαίτερα συστατικά αυτών των κατευθύνσεων, είναι οι αρχές και οι δεσμεύσεις μας να τηρούμε άριστα πρότυπα σε κάθε μας ενέργεια.
Συγκεκριμένα:

 • Να εκδηλώνουμε αμοιβαιότητα και ηθική συμπεριφορά.
 • Να δώσουμε την ευκαιρία στις επιχειρήσεις και τα στελέχη τους, να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν ως τα τελικά όρια των δυνατοτήτων τους.
 • Να κάνουμε ευδιάκριτη διαφορά και να δώσουμε υψηλή υπεραξία στην επιχείρηση του πελάτη μας, μέσα από καινοτόμες λύσεις στις ασφαλιστικές του ανάγκες.
 • Να προσφέρουμε στον πελάτη μας την διατήρηση της ανεξαρτησίας και της ιδιοκτησίας του.
 • Να στελεχωνόμαστε από άτομα που επιδεικνύουν πάθος για την παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών στον πελάτη μας.
 • Να λειτουργούμε ενεργά και ουσιαστικά στα πλαίσια της εταιρικής, κοινωνικής και πολιτικής ευθύνης.
 • Να διαχειριστούμε την δουλειά μας με υπομονή και συνέπεια, έτσι ώστε να πετύχουμε ομαλή ανάπτυξη και δια βίου εξέλιξη.

Στον πυρήνα όλης αυτής της πρακτικής, φυλάσσονται τα δύο πολυτιμότερα για εμάς πετράδια:
Ο σεβασμός, ο οποίος γαλουχεί κάθε σχέση με τον πελάτη μας και κυρίως η βαθιά συνειδητοποίηση πως οι πελάτες και οι συνεργάτες μας,  αποτελούν τα σημαντικότερα περιουσιακά μας στοιχεία.

SPECIAL POLICIES

 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (INSURANCE PLANNING)
  Διερεύνηση του ασφαλιστικού προφίλ κάθε πελάτη. Καταγραφή και ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, καθορισμός μελλοντικών στόχων, ρεαλιστική κοστολόγηση.
 • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (BUSINESS CONTINUATION INSURANCE)
  Μελέτη για τη χρηματοδότηση της μεταβίβασης της εταιρικής περιουσίας από γενιά σε γενιά. Εξασφάλιση ρευστότητας κατά την περίοδο διαδοχής είτε εν ζωή είτε μετά θάνατον.
 • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (KEY MAN INSURANCE)
  Αντικειμενικός προσδιορισμός αξίας θέσης του κάθε στελέχους-κλειδί και εξασφάλιση ρευστότητας για την εταιρία σε περίπτωση φυσικής απώλειας ή ανικανότητας.
 • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ (PARTNERSHIP INSURANCE)
  Αποτροπή διάλυσης συνεταιρικής επιχείρησης μετά την απώλεια ενός συνεταίρου, μέσω εξασφαλισμένης ρευστότητας για την αγορά του μεριδίου του και ταυτόχρονης εξασφάλισης των κληρονόμων.
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ BONUS ΣΤΕΛΕΧΩΝ (EXECUTIVE BONUS OPTIMIZATION)
  Αποφυγή φορολόγησης bonus στελεχών μέσω της ένταξής τους σε ειδικά αποταμιευτικά/επενδυτικά σχέδια που απαλλάσσονται εισφορών.
 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (PENSION PLAN)
  Εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που δίνονται μέσω συγκεκριμένων πτυχών του φορολογικού νόμου, για την άρση των αδικιών σχετικά με το περιορισμένο ύψος σύνταξης που δικαιούνται ο διευθύνων σύμβουλος και τα μέλη του Δ.Σ μιας Α.Ε.
 • ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (CREDITOR INSURANCE)
  Ειδική ασφαλιστική κάλυψη για την εξασφάλιση των πιστωτών σε περίπτωση αιφνίδιας απώλειας του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και διατήρηση της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης.
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΜΙΣΘΟΥ (GOLDEN CHAINS POLICY)
  Συνταξιοδοτικοποίηση των επιπλέον αμοιβών που λαμβάνουν στελέχη της επιχείρησης, με σκοπό τη διατήρηση του ίδιου επιπέδου ζωής μετά την απόσυρση από την ενεργό δράση και ταυτόχρονη εξασφάλιση της επιχείρησης για την παραμονή του στελέχους στις τάξεις της.
 • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑΣ (BUSINESS PROPERTY INSURANCE)
  Ασφαλιστικές καλύψεις για το σύνολο των εμπράγματων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης (κτήρια, εξοπλισμός, στόλος οχημάτων, κτλ.) κατόπιν έρευνας κατ’ έτος για την εξασφάλιση των καλύτερων λύσεων και με τη λογική της ειδικής τιμολόγησης.
 • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. (DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY)
  Πρόγραμμα προστασίας της ατομικής περιουσίας των ανωτέρω στελεχών, σε περίπτωση που προκύψουν ευθύνες κατά την άσκηση των διοικητικών και διευθυντικών τους καθηκόντων, καθώς και κάλυψη των εξόδων υπεράσπισης ερευνών και ανακρίσεων.
 • ΟΜΑΔΙΚΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (GROUP MEDICAL POLICY)
  Προγράμματα ειδικά διαμορφωμένα για τις εξειδικευμένες ανάγκες των εργαζομένων κάθε επιχείρησης, με στόχο τη βελτίωση των παροχών του ασφαλιστικού φορέα και την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της εμπιστοσύνης των εργαζομένων προς την επιχείρηση.
 • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (CREDIT INSURANCE)
  Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου και καθολικής ασφάλισης των πιστώσεων μιας επιχείρησης από τους κινδύνους χρεοκοπίας και αφερεγγυότητας.
 • CYBER INSURANCE
  Τα ασφαλιστικά προϊόντα – που μόλις έφτασαν και στην Ελλάδα – δίνουν την δυνατότητα να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι από τις επιθέσεις των hackers, να ελαχιστοποιήσουν την οικονομική καταστροφή και να αποκατασταθεί σύντομα η φήμη της εταιρείας.
 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (LIABILITIES – LEGAL COVER INSURANCE)
  Προστασία της επιχείρησης από ευθύνες οι οποίες προκύπτουν από τη λειτουργία της και από τα προϊόντα της, προς τρίτους ή προς τους εργαζόμενούς της. Ο προσδιορισμός των ευθυνών που προκύπτουν για κάθε επιχείρηση ξεχωριστά οδηγεί στη δημιουργία του ειδικού σχεδιασμού για κάθε επιχειρηματική οντότητα.
 • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (LOSS OF PROFITS & EXPENSES INSURANCE)
  Προσδιορισμός των κεφαλαίων που μπορεί να απωλεσθούν μετά από ένα ζημιογόνο ή καταστροφικό γεγονός, η απώλεια των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε αφανισμό την επιχείρηση και σχεδιασμός κάλυψης αυτών των κεφαλαίων.
 • ΕΝΕΡΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ (TAX OPTIMIZATION POLICY)
  Δεκάδες ευκαιρίες δίνονται κάθε περίοδο για εκμετάλλευση δυνατοτήτων που δίνει ο εκάστοτε φορολογικός νόμος. Για κάθε επιχειρηματική οντότητα μπορεί να δημιουργηθεί το κατάλληλο σχέδιο για πλήρη αποκόμιση ωφελειών από τα ισχύοντα.
 • ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΕΣ (TRUSTS, ENDOWMENTS AND DONATIONS)
  Ειδικά προγράμματα που διαχειρίζονται μεγάλες περιουσίες, και που εξασφαλίζουν σημαντικά ποσά με φιλανθρωπική κατεύθυνση σε ναούς, ιδρύματα, κτλ, με φορολογική απαλλαγή.
 • ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (SPECIAL POLICIES)
  Πολλά προγράμματα χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση όπως για παράδειγμα:
  • Ασφάλιση εργολάβων κατά παντός κινδύνου (constructors all risks C.A.R. insurance)
  • Ασφάλιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (electronic equipment insurance)
  • Ασφάλιση λαθών και παραλείψεων (errors & omissions insurance)
  • Ασφάλιση μεταφοράς χρημάτων (cash in transit insurance)

Εσείς προνοείτε… εμείς σας στηρίζουμε!

Κάθε είδους ασφαλιστική κάλυψη είναι μια εκδήλωση της ανθρώπινης πρόνοιας. Από όπου και αν ξεκινάει αυτή και ό,τι κι αν προσπαθεί να εξασφαλίσει, εμείς τη στηρίζουμε με κάθε τρόπο.

Στοιχεία Εταιρείας

K2 - Σύμβουλοι Διαχείρισης Ασφαλιστικών Κινδύνων
Λεωφ. Βουλιαγμένης 90
166 74, Γλυφάδα, Ελλάδα
Τηλεφωνικό κέντρο: (+30) 210 990 2900

Στοιχεία Επικοινωνίας

e-mail address: info@k-2.gr

(+30) 210 990 2900

Είμαστε πάντοτε έτοιμοι να ακούσουμε οποιοδήποτε ασφαλιστικό πρόβλημα ή ζήτημα σας απασχολεί. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας εξυπηρετήσουμε.
Kαλέστε στο τηλεφωνικό κέντρο 9:00 πμ-16.00 μ.μ.

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat