BUSINESS INSURANCE SERVICES2020-04-09T07:50:40+00:00

BUSINESS INSURANCE SERVICES

Καταγραφή και ανάλυση όλων των παραμέτρων και αναγκών μέσω των οποίων δημιουργούνται κίνδυνοι για την ομαλή δραστηριότητα της επιχείρησης και του σταθερού  μέλλοντός της. Δημιουργία ειδικού προφίλ κινδύνων και πλήρης μελέτη διαχείρισης και αντιμετώπισής τους. Δυναμική επικαιροποίηση και διαρκής εκσυγχρονισμός και προσαρμογή στις τρέχουσες εξελίξεις οι οποίες πλέον είναι ραγδαίες.

Τα πολύτιμα στελέχη – κλειδιά μιας επιχείρησης, από τον ίδιο τον επιχειρηματία έως σημαντικούς  διευθυντές ή προϊσταμένους τμημάτων, αποτελούν την κυριότερη πηγή πλούτου της κάθε επιχείρησης. Ενδεχόμενη απώλειά τους ή ανικανότητά  τους  προς εργασία αυτόματα φέρνει την εταιρεία σε μειονεκτική θέση απέναντι στον ανταγωνισμό και αλλοιώνει την σταθερή της πορεία προς τους υψηλούς της στόχους. Η ασφάλιση πολύτιμων στελεχών έναντι κινδύνων ζωής και ανικανότητας, εξασφαλίζει ρευστότητα σε μία δύσκολη στιγμή και επαναφέρει την σταθερότητα μετά από ένα δυσάρεστο περιστατικό.

Η απώλεια ενός συνεταίρου από μία επιχείρηση είναι δεδομένο ότι θα απειλήσει τη ίδια την ύπαρξή της. Οι εναπομείναντες συνέταιροι δεν είναι δυνατόν να διαθέτουν τόσα μετρητά όσα θα χρειαστούν για να εξαγοράσουν το μερίδιο του απόντος. Οι κληρονόμοι του είναι σίγουρο ότι δεν θα διαθέτουν ούτε την ίδια εμπειρία, ούτε τα ίδια κίνητρα ούτε τις ίδιες αξίες. Τα προβλήματα θα είναι πολλά και σύντομα θα γίνουν αφόρητα. Η λύση πρέπει να προβλεφθεί έγκαιρα και να εξασφαλίζει την απαραίτητη ρευστότητα για την εξαγορά του ”ορφανού” μεριδίου σε τιμή που θα συμφωνηθεί και θα ικανοποιεί τους συνεταίρους και τους κληρονόμους.

Πολλές εταιρείες τελειώνουν τον βίο τους ταυτόχρονα με την απόσυρση από την εργασία  ή την απώλεια ζωής του επιχειρηματία. Οι οικονομικές συγκυρίες και τα απρόοπτα της ζωής μπορεί να μην έχουν επιτρέψει την συσσώρευση κεφαλαίου για την προετοιμασία της διαδόχου κατάστασης ή την πώληση της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση ένα έκτακτο περιστατικό υγείας ή θανάτου, το οποίο δεν μπορεί να προβλεφθεί, ίσως φέρει στα όρια της επιβίωσης την επιχείρηση. Ειδικοί ασφαλιστικοί σχεδιασμοί μπορούν να προβλέψουν την ασφαλή και προνομιακή αποταμίευση σε βάθος χρόνου αλλά ταυτόχρονα και την άμεση δημιουργία ρευστότητας σε ένα έκτακτο περιστατικό έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στην επόμενη γενιά.

Μεγάλες δυνατότητες δίνει η νομοθεσία για την φορολογική διαχείριση των bonuses των σημαντικών στελεχών, έτσι ώστε η καθαρή επιβάρυνση των εισοδημάτων αυτών  να είναι πολύ μικρότερη  και ταυτόχρονα να δίνεται πλήρης απαλλαγή από τις ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικά προγράμματα μπορούν να δημιουργηθούν αναλόγως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε επιχείρησης.

Ειδική ασφαλιστική κάλυψη για την εξασφάλιση των πιστωτών, σε περίπτωση αιφνίδιας απώλειας ή ανικανότητας του ιδιοκτήτη ή του στελέχους κλειδί της επιχείρησης. Δημιουργία άμεσης ρευστότητας, εξόφληση των πιστωτικών ιδρυμάτων χωρίς φόρους κληρονομιάς , μεταβίβαση της επιχείρησης χωρίς βάρη στους κληρονόμους της  και διατήρηση της πιστοληπτικής ικανότητας  και της φήμης της σε ακέραια βάση.

Ειδικά προγράμματα που “δένουν” τα πολύτιμα στελέχη με την επιχείρηση τα οποία εξασφαλίζουν σημαντικές παροχές σε περίπτωση μακροχρόνιας και επιτυχούς συνεργασίας. Όλα τα προνόμια καταπίπτουν υπέρ της επιχείρησης σε περίπτωση παρεκτροπής  συμπεριφοράς του στελέχους.

Ασφαλιστικές καλύψεις για το σύνολο των εμπράγματων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης (κτήρια, εξοπλισμός, στόλος οχημάτων, κτλ.) κατόπιν έρευνας  αγοράς κατ’ έτος για την εξασφάλιση των καλύτερων λύσεων και με τη λογική της ειδικής τιμολόγησης. Μοναδική αρχιτεκτονική και ειδικοί όροι σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε εταιρικής οντότητας.

Σημαντικότατες ευθύνες μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια εξάσκησης των καθηκόντων των υποκειμένων απέναντι στους μετόχους, τους πελάτες τους ανταγωνιστές τους εργαζόμενους κλπ. Η ατομική περιουσία ταυτόχρονα με την εταιρική φήμη μπορούν να απειληθούν. Ειδικά προγράμματα μπορούν να προστατέψουν τους D & O’s και να αποτρέψουν πιθανές μεγάλες οικονομικές συνέπειες και απειλές.

Τα ομαδικά προγράμματα έχουν αποκτήσει μεγάλη φήμη αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν τεράστια προβλήματα αν δεν υπάρξουν σωστές πολιτικές ενημέρωσης και πρόληψης συνεπειών στους εργαζόμενους. Μπορούν να γίνουν πολύτιμα εργαλεία ανάπτυξης της επιχείρησης αλλά και  μεγάλη εστία προβλημάτων αν δεν αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας. Υπάρχουν αρκετά μοντέλα ομαδικών προγραμμάτων που μπορούν να αναπτυχθούν αλλά χρειάζεται  αναλυτική ενημέρωση των εργαζομένων για την φύση τους και την διαχείρισή τους σε συνδυασμό με τα ατομικά προγράμματα ασφάλισης εφόσον υπάρχουν. Αν δεν υπάρξει σωστή πολιτική διαχείρισης και ενημέρωσης είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα καταλογιστούν μελλοντικά ευθύνες στους υπεύθυνους.

Μοναδική ευκαιρία για τους εργαζόμενους και τα στελέχη των επιχειρήσεων δίνει ο ισχύων φορολογικός νόμος για την δημιουργία ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων με πλήρη έκπτωση της δαπάνης από το εισόδημα και 100% αποκόμιση κέρδους επί του εκάστοτε  φορολογικού συντελεστή. Μεγάλο πλεονέκτημα το γεγονός ότι το ομαδικό πρόγραμμα μπορεί να δημιουργηθεί χωρίς την οικονομική συμμετοχή της επιχείρησης. Ειδικές αμοιβές μπορούν να διοχετευτούν μέσα από ομαδικά ασφαλιστήρια με πολύ επωφελέστερους οικονομικά όρους για την επιχείρηση και τους εργαζόμενους.

Οι κίνδυνοι από τις μετακινήσεις μπορεί να αποβούν απρόβλεπτοι, δυσάρεστοι ή και μοιραίοι. Τα ταξίδια εντάσσονται στην πυκνή ατζέντα των υποχρεώσεων των επιχειρηματιών και των στελεχών τους. Δεκάδες ρίσκα που αφορούν μεμονωμένα ή ομαδικά ταξίδια μπορούν να προβλεφθούν και να αντιμετωπιστούν με εξαιρετικά χαμηλό κόστος.

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου και καθολικής ασφάλισης των πιστώσεων μιας επιχείρησης από τους κινδύνους χρεοκοπίας και αφερεγγυότητας του χρεώστη. Προστατεύει την επιχείρηση από απρόβλεπτους εμπορικούς και πολιτικούς κινδύνους και συμβάλει στην κερδοφόρα ανάπτυξη, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους και παρέχοντας σιγουριά για επέκταση πιστώσεων σε νέους πελάτες, ενώ ταυτόχρονα  βελτιώνει την πρόσβαση στην χρηματοδότηση.

Το ηλεκτρονικό έγκλημα έχει λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις σε όλο τον κόσμο και διευρύνεται συνεχώς με νέους τρόπους και μεθόδους. Η πιθανότητα να δεχτεί hacking μία επιχείρηση είναι τεράστια και οι συνέπειες μπορεί να είναι ανάλογες. Τα προϊόντα cyber insurance αναλαμβάνουν να διαχειριστούν το κυβερνο – έγκλημα σε όλες τους τις διαστάσεις: από την επαναφορά των αρχείων και την αποκρυπτογράφησή τους, την διαπραγμάτευση με τους εκβιαστές, την πληρωμή των λύτρων και την αποκατάσταση της φήμης της επιχείρησης.

Ειδικές ευθύνες προκύπτουν από την εξάσκηση κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας. Χρειάζεται προσεκτική  μελέτη για τη προσέγγιση και ανάλυση  αυτών των ευθυνών και  σωστή τοποθέτηση του κινδύνου σε εξειδικευμένες  ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών, λαθών και παραλείψεων. Η εταιρεία πρέπει να προστατευτεί από πάσης φύσεως ευθύνες που προκύπτουν από την φύση των εργασιών της, από τα ίδια τα προϊόντα της, από την λειτουργία της αλλά και απέναντι στους εργαζόμενούς της.

Ένα ζημιογόνο ή καταστροφικό  γεγονός μπορεί να προκαλέσει την ακύρωση της λειτουργίας, της παραγωγικότητας, καθώς  και κάθε είδους δραστηριότητα μίας επιχείρησης για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα με τις υλικές ζημιές οι οποίες θα πρέπει να αποκατασταθούν ”τρέχουν” και τα πάγια μηνιαία έξοδα σε συνδυασμό με τα απολεσθέντα κέρδη εξαιτίας της διακοπής της ροής των εργασιών. Ο σωστός υπολογισμός των κεφαλαίων αυτών των απωλειών και η ασφάλισή τους, θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας με βάση  το οποίο η επιχείρηση θα μπορεί απρόσκοπτα να συνεχίζει την αναπτυξιακή της προοπτική.

Πολλές  ευκαιρίες δίνονται κάθε περίοδο για εκμετάλλευση δυνατοτήτων που δίνει ο εκάστοτε φορολογικός νόμος. Για κάθε επιχειρηματική οντότητα μπορεί να δημιουργηθεί το κατάλληλο σχέδιο για πλήρη αποκόμιση ωφελειών από τα ισχύοντα φορολογικά πλαίσια.

Εξασφαλίσεις έναντι ενεργών συμβάσεων έργων που καταπίπτουν και ενεργοποίησης ρητρών

Ειδικά προγράμματα που διαχειρίζονται μεγάλες περιουσίες, και που εξασφαλίζουν σημαντικά ποσά με φιλανθρωπική κατεύθυνση σε ναούς, ιδρύματα, κτλ, με φορολογική απαλλαγή.

Προτείνονται κατόπιν μελέτης της κάθε περίπτωσης , ειδικές τεχνικές ασφαλίσεις:

 • CAR (Contractors All Risks) Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου ανέγερσης έργου
 • EAR (Erection All Risks) Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου που αφορά έργα που συναρμολογούνται
 • CPE (Contractors Plant & Equipment) Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου εργοταξίου και εξοπλισμού
 • MB (Machineρy Equipment) Ασφάλιση μηχανικών βλαβών
 • ΕΕΙ (Electronic Equipment Insurance) Ασφάλιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • ALoP (Advance Loss of Profits) Απώλεια εισοδήματος εξαιτίας ζημιών στο έργο
 • MLoP (Loss of Profits following MB) Απώλεια εισοδήματος συνεπεία μηχανικών βλαβών
 • DoS (Deterioration of Stock) Ασφάλιση αλλοίωσης εμπορευμάτων
 • Αεροσκαφών (Aviation Insurance)
 • Πλοίων και λιμανιών (Hull & Ports Insurance)
 • Ιχθυοτροφείων (Aquacultural Insurance)
 • Ασφαλίσεις μεταφοράς εμπορευμάτων (Cargo Insurance)
 • Ακύρωσης εκδηλώσεων (Cancellation of Events Insurance)
 • Ανάκλησης Προϊόντων (Recall of Products Insurance)
 • Απαγωγών και λύτρων (Kidnap & Ransom Insurance)
 • Περιβαλλοντικής ευθύνης, ρύπανσης και καταστροφής περιβάλλοντος (Environmental Impairment Liability Insurance)
 • Χρηματαποστολών (Cash in Transit Insurance)
 • Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (electronic equipment insurance)
 • Λαθών και παραλείψεων (errors & omissions insurance)
 • Μεταφοράς χρημάτων Ασφάλιση εμπιστοσύνης υπαλλήλων (Fidelity Guarantee Insurance)
Contact Us
This website uses cookies and third party services. Ok