Επικοινωνήστε μαζί μας

(+30) 210 990 2900

Στείλτε μας ένα email!

Στοιχεία επικοινωνίας:

Μήνυμα:

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επιχειρήσεις

Στοιχεία επικοινωνίας

Επιχείρηση

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επαγγελματίες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας:

Επάγγελμα

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ιδιώτες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε καπνιστής;

Ναι Όχι

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ομαδική ασφάλιση

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε επιχείρηση;

Ναι Όχι

Είστε μέλη συλλόγου, ομοσπονδίας, σωματείου;

Ναι Όχι
Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Η γνώμη σας για εμάς είναι πολύ σημαντική

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.
· ·Uncategorized

Ναυτασφαλίσεις

Το συμβόλαιο ναυτασφάλισης είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης εμπορευμάτων που μεταφέρονται με πλοίο ή με συνδυασμό μέσων. Προσφέρει στους εισαγωγείς ή εξαγωγείς (γενικά με εκείνους που ασχολούνται με το διαμετακομιστικό εμπόριο), τη δυνατότητα κάλυψης των εμπορευμάτων τους που μεταφέρονται με βάση τις διεθνείς ρήτρες καλύψεις.
Το Ασφαλιστήριο καλύπτει: απώλεια ή ζημιά σε εμπορεύματα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους συνεπεία ασφαλισμένων κινδύνων. Οι ασφαλισμένοι κίνδυνοι προσφέρονται με τη μορφή πακέτων καλύψεων (ρήτρες κάλυψης) τις γνωστές ως Institute Cargo Clauses A, B και C.
Πλεονεκτήματα του ναυτασφαλιστηρίου: 1. Οι ρήτρες κάλυψεις είναι διεθνείς και ισχύουν για τις περισσότερες χώρες του κόσμου 2. Κάλυψη Τεχνικής ή Τεκμαρτής Ολικής Ζημιάς (Constructive Total Loss)

Διεθνείς ρήτρες κάλυψης

(Institute Cargo Clauses C – 1.182)
Η Ρήτρα καλύπτει απώλεια ή ζημιά συνεπεία:

• Πυρκαγιάς ή Έκρηξης
• Προσάραξης, πρόσκρουσης, βύθισης ή ανατροπής του πλοίου
• Ανατροπής ή εκτροχιασμού του χερσαίου μεταφορικού μέσου
• Σύγκρουσης ή επαφής πλοίου ή άλλου μεταφορικού μέσου με άλλο αντικείμενο εκτός από νερό
• Εκφόρτωσης του εμπορεύματος σε λιμάνι καταφυγής
• Θυσίας Γενικής Αβαρίας (General Average Sacrifice)
• Αναγκαστικής / θεληματικής ρίψης εμπορεύματος στην θάλασσα (Jettison)
Επίσης καλύπτεται συνεισφορά για έξοδα γενικής αβαρίας και διάσωσης (General Average Contribution and Salvage Charges), όπως και σύγκρουση κοινής υπαιτιότητας (Both to Blame Collision Clause)

(Institute Cargo Clauses B – 1.1.82)
Η Ρήτρα καλύπτει απώλεια ή ζημιά συνεπεία όλων των πιο πάνω κινδύνων και επί πλέον:

• Ζημία λόγω σεισμού, ηφαιστειακής έκρηξης ή κεραυνού
• Ζημία λόγω εισροής νερού θάλασσας, λίμνης ή ποταμού στο πλοίο, εμπορευματοκιβώτιο ή χώρο αποθήκευσης
• Ζημία λόγω αρπαγής από κύματα (Washing overboard)
• Ολική απώλεια δέματος λόγω διαφυγής του από το κατάστρωμα του πλοίου ή πτώσης του, κατά τη διάρκεια της φόρτωσης ή εκφόρτωσης του από/σε πλοίο

(Institute Cargo Clauses A – 1.1.82)
Η Ρήτρα καλύπτει απώλεια ή ζημιά συνεπεία όλων των πιο πάνω κινδύνων και επί πλέον οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημιά συνεπεία ξαφνικού και απρόβλεπτου περιστατικού (All Risks) που δεν εξαιρείται.

Η έξαρση πειρατειών στον Ινδικό Ωκεανό κυρίως αλλά και γενικά οι πολεμικές αναταραχές, διαμορφώνουν καθημερινά ένα ακραία επικίνδυνο περιβάλλον για τις μεταφορές των πάσης φύσης φορτίων, αλλά και για την ακεραιότητα πλοίων και πληρωμάτων.

Comments

Comments are closed.

Στοιχεία Εταιρείας

K2 - Σύμβουλοι Διαχείρισης Ασφαλιστικών Κινδύνων
Λεωφ. Βουλιαγμένης 90
166 74, Γλυφάδα, Ελλάδα
Τηλεφωνικό κέντρο: (+30) 210 990 2900

Στοιχεία Επικοινωνίας

e-mail address: info@k-2.gr

(+30) 210 990 2900

Είμαστε πάντοτε έτοιμοι να ακούσουμε οποιοδήποτε ασφαλιστικό πρόβλημα ή ζήτημα σας απασχολεί. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας εξυπηρετήσουμε.
Kαλέστε στο τηλεφωνικό κέντρο 9:00 πμ-16.00 μ.μ.

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat