Loading...
PROFESSIONAL INSURANCE2020-04-26T16:03:45+00:00

Project Description

PROFESSIONAL INSURANCE

Brief

Ο επαγγελματίας αποτελεί μια αυτοτελή επιχειρηματική οντότητα με ατελείωτες ευθύνες και υποχρεώσεις αλλά και σημαντικές ανταμοιβές εφόσον πραγματοποιήσει τους στόχους του. Αποτελεί ίσως την ομάδα με τις πιο πιεστικές ανάγκες ασφάλισης, αφού τα πάντα εξαρτώνται από αυτόν: από το γραφείο του, την οικογένειά του, το κοινωνικό του γίγνεσθαι μέχρι και την υστεροφημία του. Η Κ2 συμβάλει στην πλήρη εξασφάλιση από τους κινδύνους οι οποίοι απειλούν την πορεία του προς την καταξίωση, με ειδικά tailormade προγράμματα κομμένα και ραμμένα για τις εξειδικευμένες ανάγκες της κάθε επαγγελματικής οντότητας.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 1. Ασφάλιση επαγγελματικής ικανότητας
 2. Επαγγελματική αστική ευθύνη
 3. Απώλεια ζωής και κάλυψη επαγγελματικής αξίας
 4. Πρόσκαιρη ανικανότητα για εργασία
 5. Εξασφάλιση μελλοντικών εισοδημάτων
 • Ειδικός σχεδιασμός

 • Κατανόηση αναγκών

 • Πληρότητα λύσεων

 • Εξασφάλιση

 • Αμεσότητα στην εξυπηρέτηση

 1. Η επαγγελματική ανικανότητα συνεπάγεται «ευνουχισμό» των ειδικών δεξιοτήτων του επαγγελματία, από τις οποίες αντλεί τον κυριότερο όγκο του εισοδήματός του. Οπότε η απώλεια αυτής της ικανότητας θα επιφέρει απότομη πτώση των εισοδημάτων του, αδυναμία εξέλιξης σε επιστημονικό και επαγγελματικό επίπεδο, αλλαγή οικονομικών πλάνων για τον ίδιο και την οικογένειά του, πτώση ηθικού και επαγγελματικής ορμής, απώλεια των χρημάτων που δαπανήθηκαν για την επιστημονική του κατάρτιση, αδυναμία επαγγελματικού οραματισμού. Απαιτείται υπεύθυνη μελέτη των επιπτώσεων και άμεση δράση.
 2. Οι συνέπειες μπορεί να αποβούν βαρύτατες,  σε περίπτωση δικαίωσης τρίτου εξαιτίας παράλειψης ή επαγγελματικού λάθους. Η στατιστική που αφορά το κόστος των επιδικασθεισών αποζημιώσεων δείχνει ότι αυτό το κόστος είναι δυσβάστακτο για τον πολλές επαγγελματικές κατηγορίες,  με αποτέλεσμα εκτός από το ψυχολογικό φορτίο που θα κληρονομήσει ο επαγγελματίας,  να απειλείται με οικονομικό αφανισμό ο ίδιος και η οικογένειά του. Η επαναφορά στην αρχική κατάσταση είναι επίπονη και χρονοβόρος.
 3. Το άθροισμα της τωρινής και της μελλοντικής επαγγελματικής αξίας  ενός επιστήμονα ή ενός ελεύθερου επαγγελματία, μπορεί να φτάσει σε ένα εκπληκτικά μεγάλο νούμερο. Παρόλα αυτά αν προκύψει ένα απρόοπτο γεγονός και χάσει την ζωή του οι επιπτώσεις μπορεί να γίνουν ανεξέλεγκτες: Δραματική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος για την οικογένεια, ματαίωση εκπλήρωσης οικογενειακών στόχων, αδυναμία μείωσης παγίων εξόδων (ενοίκια, δάνεια, κόστη συντήρησης, ασφάλιστρα, σπουδές παιδιών κ.λπ.), φόροι κληρονομιάς, κατακόρυφη πτώση επιπέδου ζωής με αποτέλεσμα καταστάσεις οικογενειακής ανέχειας. O σχεδιασμός και η έγκαιρη πρόβλεψη αποτελούν καθήκον και υποχρέωση.
 4. Η απουσία από την επαγγελματική δραστηριότητα για μερικές εβδομάδες ή μήνες μπορεί να είναι δραματική για το επίπεδο διαβίωσης της οικογένειας. Επαγγελματικά πλάνα μπορεί να ακυρωθούν ή να καθυστερήσουν υπερβολικά. Μια μέτρηση των συνεπειών και η κατάλληλη λήψη των απαραίτητων μέτρων κρίνεται αναγκαία.
 5. Υψηλό εισόδημα κατά την διάρκεια του εργασιακού βίου και βέβαιος  καταποντισμός εισοδήματος στην ηλικία της απόσυρσης από την ενεργό δράση και την εξάρτηση από την κρατική σύνταξη. Η μη έγκαιρη πρόνοια, συνεπάγεται πτώση του βιοτικού επιπέδου και δυσάρεστες επιπτώσεις στην  τρίτη ηλικία. Αναλυτική αξιολόγηση και προσεκτικός σχεδιασμός πρέπει έγκαιρα να πραγματοποιηθεί, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν υψηλές ανταποδώσεις την περίοδο που θα χρειάζονται αρκετά και θα μπορούμε να κάνουμε λίγα.
Δικηγόροι
Γιατροί
Φοροτεχνικοί / Λογιστές
Μηχανικοί / Μηχανολόγοι
Αρχιτέκτονες
Συμβολαιογράφοι
Ηθοποιοί
Φυσιοθεραπευτές
Δημοσιογράφοι
Σύμβουλοι
Ελεύθεροι επαγγελματίες

ΑΣΦΑΛΕΙΑ!
Το μόνο προϊόν που το αγοράζεις όταν δεν το έχεις ανάγκη.
Το μόνο προϊόν που όταν το έχεις ανάγκη δεν μπορείς να το αγοράσεις!

silver box

Ready to Talk?

Do you have a big idea we can help with?

Contact Us
This website uses cookies and third party services. Ok